Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.06.2012 08:57 Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego Gmina Istebna sporządzony na dzień 31.12.2011 r.
08.05.2012 08:22 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury - Biblioteki Publicznej w Istebnej za 2011 rok
08.05.2012 08:20 Informacja o stanie mienia za 2011 rok
08.05.2012 08:15 sprawozdanie opisowe za 2011 rok
26.04.2012 08:29 Opinia RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
26.04.2012 08:25 sprawozdanie finansowe za 2011 rok
27.02.2012 09:26 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec 2011 r.
27.02.2012 09:24 Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych wg stanu na koniec 2011 roku
27.02.2012 09:22 Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2011 r.
27.02.2012 09:21 Rb-PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych na koniec 2011 r.
27.02.2012 09:05 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres do 31.12.2011 r.
27.02.2012 09:03 Rb-UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej wg stanu na koniec 2011 roku
27.02.2012 09:02 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec 2011 roku
27.02.2012 08:59 Rb-34S roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za 2011 rok
27.02.2012 08:57 Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres do 31.12.2011
27.02.2012 08:55 Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres do 31.12.2011
27.10.2011 13:33 Rb - 27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
27.10.2011 13:33 Rb - 28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
27.10.2011 13:32 RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
27.10.2011 13:31 Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
27.10.2011 13:31 RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
31.08.2011 12:34 Opinia RIO w sprawie informacji Wójta Gminy Istebna o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku.
23.08.2011 12:03 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Osrodka Kultury - Biblioteki Publicznej w Istebnej za I półrocze
23.08.2011 12:01 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna za I półrocze 2011 roku.
18.08.2011 14:05 Sprawozdanie opisowe za 2011r.
26.07.2011 10:54 Rb-34S Rb-34S półroczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
26.07.2011 10:50 Rb-Z RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
26.07.2011 10:48 Rb-N RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
26.07.2011 10:47 Rb-27S Rb - 27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
26.07.2011 10:45 Rb-28S Rb - 28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

1 2 następna