Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.12.2014 13:22 Uchwała nr XLI/393/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2014.
02.12.2014 13:20 Uchwała nr XLI/392/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2014-20
02.12.2014 13:19 Uchwała nr XLI/391/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 12 listopada 2014r w sprawie zbycia nieruchomości.
02.12.2014 13:18 Uchwała nr XLI/390/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 12 listopada 2014r sprawie nabycia nieruchomości.
02.12.2014 13:17 Uchwała nr XLI/389/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zbycia nieruchomości.
02.12.2014 13:17 Uchwała nr XLI/388/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie nabycia nieruchomości.
02.12.2014 13:15 Uchwała nr XLI/387/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/361/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielani
02.12.2014 13:13 Uchwała nr XLI/386/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały XXXIX/372/2014r w spr okre wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, rol
02.12.2014 13:12 Uchwała nr XLI/385/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmiany uuchwały XXXIX/371/2014 ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
02.12.2014 13:11 Uchwała nr XLI/384/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniajaca uchwałę nr XXXIX/370/2014 z dnia 29.09.14r w sprawie opłaty targowej na rok 2015 oraz zarządzenia poboru opłaty
02.12.2014 13:06 Uchwała nr XLI/383/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 12 listopada 2014r.zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/369/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 29 września 2014 r w sprawie wysokości stawek podat
02.12.2014 13:02 Uchwała nr Uchwała nr XLI/382/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok
03.11.2014 12:58 Uchwała nr XL/381/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 21 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2014
03.11.2014 12:52 Uchwała nr XL/380/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 21 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie WPF
07.10.2014 11:14 Uchwała nr XXXIX/379/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2014
07.10.2014 11:01 Uchwała nr XXXIX/378/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie WPF
07.10.2014 10:54 Uchwała nr XXXIX/377/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 29 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna ...
07.10.2014 10:51 Uchwała nr XXXIX/376/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 29 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi ...
07.10.2014 10:49 Uchwała nr XXXIX/375/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 29 września 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości
07.10.2014 10:49 Uchwała nr XXXIX/374/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 29 września 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości
07.10.2014 10:48 Uchwała nr XXXIX/373/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 29 września 2014 r. w sprawie przyjęcia zadania własnego Powiatu Cieszyńskiego
07.10.2014 10:47 Uchwała nr XXXIX/372/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 29 września 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
07.10.2014 10:45 Uchwała nr XXXIX/371/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 29 września 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015.
07.10.2014 10:40 Uchwała nr XXXIX/370/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 29 września 2014 r. w sprawie wysokości opłaty targowej na rok 2015 oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa.
07.10.2014 10:28 Uchwała nr XXXIX/369/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 29 września 2014 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 oraz zwolnień od tego podatku.
07.10.2014 10:12 Uchwała nr XXXIX/368/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 29 września 2014 r. w sprawie przyznania Lauru Srebrnej Cieszynianki 2014
08.09.2014 09:59 Uchwała nr XXXVIII/367/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości
08.09.2014 09:59 Uchwała nr XXXVIII/366/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zamiany nieruchomości
08.09.2014 09:58 Uchwała nr XXXVIII/365/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zamiany nieruchomości
08.09.2014 09:57 Uchwała nr XXXVIII/364/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości

1 2 3 4 5 6 następna