Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.12.2011 15:04 ZP-32/2011 Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego złotówkowego w wysokości 800.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
10.11.2011 13:16 ZP-2/2011 Dostawa oleju opałowego lekkiego dla ogrzewania Gimnazjum w Istebnej
12.10.2011 21:27 ZP-31/2011 Remont mostu Gminnego Kikula we wsi Jaworzynka
07.10.2011 16:06 ZP-30/2011 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2011/2012.
20.09.2011 15:06 ZP-29/2011 Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru dla zadania pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w Istebnej - etap II
19.09.2011 14:01 ZP-28/2011 Rozbudowa drogi gminnej 617 081 S Gliniane do Granicy we wsi Istebna
24.08.2011 23:45 ZP-1/2011 Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 1 w Istebnej
19.08.2011 22:56 ZP-27/2011 Remont drogi gminnej Jasnowice we wsi Istebna o długości 115 mb uszkodzonej podczas powodzi – maj 2010 r.
19.08.2011 22:28 ZP-26/2011 Remont drogi gminnej Gazury we wsi Istebna o długości 223 mb uszkodzonej podczas powodzi – maj 2010 r.
19.08.2011 21:55 ZP-25/2011 Remont drogi gminnej Ondrusze we wsi Jaworzynka o długości 475 mb uszkodzonej podczas powodzi – maj 2010 r.
05.08.2011 15:34 ZP-24/2011 Remont drogi gminnej obok Gimnazjum wraz z remontem koryta potoku Olecka w ramach usuwania skutków powodzi w Istebnej
05.08.2011 14:04 ZP-23/2011 Budowa budynku sanitarnego dla obsługi ruchu turystycznego
03.08.2011 10:38 ZP-22/2011 Budowa kanalizacj sanitarnej w Istebnej - etap II
30.06.2011 14:15 ZP-21/2011 Świadczenie usługi oświetleniowej o podwyższonym standardzie wzdłuż drogi powiatowej na odcinku od Ronda na Krzyżowej do budynku OSP w Jaworzynce
28.06.2011 13:50 ZP-20/2011 Remont odcinka drogi gminnej nr 617 005 S Czerchla we wsi Jaworzynka w km 0+177
17.06.2011 21:41 ZP-19/2011 Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego złotówkowego w wysokości 1.500.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
16.06.2011 12:50 ZP-18/2011 Przebudowa drogi gminnej nr 617 090 S Szymcze w Istebnej
03.06.2011 23:01 ZP-17/2011 Remont drogi rolniczej Pańska Łąka do Woszczyny we wsi Koniaków
27.05.2011 10:26 ZP-16/2011 Roboty dodatkowe wynikłe podczas realizacji zadania pn: Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 943,941 oraz drogi powiatowej DP 2644 S na małe rondo w Gminie Istebna.
13.05.2011 14:10 ZP-15/2011 Usuwanie szkód powodziowych powstałych na ujęciu wody Wilcze w Istebnej.
30.04.2011 22:37 ZP-14/2011 Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru dla zadania pn: Budowa sieci wodociągowej dł. 4,5 km, stacji uzdatniania wody i ujęcia wody z rzeki Olzy
11.04.2011 21:44 ZP-13/2011 Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru dla zadania pn: Budowa trasy nartorolkowej w Istebnej Zaolziu wraz z infrastrukturą towarzyszącą
23.03.2011 16:00 ZP-12/2011 Remont drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna o długości 250 mb uszkodzonej podczas powodzi w maju 2010 r.
23.03.2011 15:58 ZP-11/2011 Remont drogi gminnej Łabaje - Dragony we wsi Jaworzynka o długości 794 mb uszkodzonej podczas powodzi w maju 2010 r.
23.03.2011 15:55 ZP-10/2011 Remont drogi gminnej Pietroszonka we wsi Istebna o długości 1440 mb uszkodzonej podczas powodzi w maju 2010 r.
23.03.2011 15:52 ZP-9/2011 Remont drogi gminnej Pietraszyna we wsi Koniaków o długości 767 mb uszkodzonej podczas powodzi w maju 2010 r.
23.03.2011 15:48 ZP-8/2011 Remont drogi gminnej Małączka we wsi Koniaków o długości 695 mb uszkodzonej podczas powodzi w maju 2010 r.
23.03.2011 15:44 ZP-7/2011 Remont drogi gminnej Koniaków Do Kogutka we wsi Koniaków o długości 408 mb uszkodzonej podczas powodzi w maju 2010 r.
23.03.2011 15:39 ZP-6/2011 Remont drogi gminnej Istebna Za Gminą we wsi Istebna o długości 402 mb uszkodzonej podczas powodzi w maju 2010 r.
18.03.2011 14:33 ZP-5/2011 Budowa sieci wodociągowej długości 4,5 km, stacji uzdatniania wody i ujęcia wody z rzeki Olzy

1 2 następna