Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.09.2012 11:02 Uchwała Nr XIII/96/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Istebnej do przeprowadzania postępowania w sprawie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów
14.09.2012 10:47 Uchwała Nr XIII/95/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze.
14.09.2012 10:36 Uchwała Nr XIII/92/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2012.
10.09.2012 13:04 Uchwała Nr XIII/91/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia 2011 zmieniająca uchwałę Nr XII/73 Rady Gminy Istebna z dnia 4 listopada 2011 w sprawie wysokości opłaty targowej.
10.09.2012 12:51 Uchwała Nr XII/76/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 4 listopada 2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
10.09.2012 11:45 Uchwała Nr XII/75/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 4 listopada 2011 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.
10.09.2012 11:40 Uchwała Nr XII/74/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 4 listopada 2011 w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów na rok 2012.
10.09.2012 11:36 Uchwała Nr XII/73/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 4 listopada 2011 w sprawie wysokości opłaty targowej na rok 2012 oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa.
10.09.2012 11:30 Uchwała Nr XII/72/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 4 listopada 2011 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 oraz zwolnień od tego podatku.
10.09.2012 11:09 Uchwała Nr XII/71/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 4 listopada 2011 w sprawie wspomagania ze środków budżetowych Gminy Istebna realizacji grupowych urządzeń zaopatrzenia w wodę.
10.09.2012 11:01 Uchwała Nr XII/70/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 4 listopada 2011 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych.
07.09.2012 12:08 Uchwała Nr X/55/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa).
07.09.2012 11:34 Uchwała Nr VI/26/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania , wychowania i opieki oraz opłat za świadczenia.
07.09.2012 11:23 Uchwala Nr VI/24/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna.
07.09.2012 11:09 Uchwała Nr V/16/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie ustanowienia nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
07.09.2012 11:01 Uchwała Nr V/15/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie nagrody za wyniki sportowe.