Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.11.2012 13:33 ZP-29/2012 Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 943 na odcinku Koniaków – Pietraszyna
19.11.2012 13:03 ZP-28/2012 Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych Gminy Istebna w środki niezbędne do prowadzenia zajęć
13.11.2012 14:30 ZP-27/2012 Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Jaworzynka Zapasieki - II etap
25.10.2012 21:57 ZP-26/2012 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2012/2013
18.10.2012 18:15 ZP-25/2012 Montaż kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynku Gimnazjum w Istebnej
16.10.2012 20:57 ZP-24/2012 Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych Gminy Istebna w środki niezbędne do prowadzenia zajęć
12.10.2012 21:23 ZP-2/2012 Dostawa oleju opałowego lekkiego do ogrzewania Gimnazjum w Istebnej
12.10.2012 20:39 ZP-1/2012 Dostawa oleju opałowego lekkiego do ogrzewania SP Nr 1 w Koniakowie
11.10.2012 21:50 ZP-1/2012 Dostawa oleju opałowego lekkiego do ogrzewania SP Nr 1 w Jaworzynce
08.10.2012 14:07 ZP-23/2012 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2012/2013
05.10.2012 14:33 ZP-22/2012 Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych Gminy Istebna w środki niezbędne do prowadzenia zajęć
21.09.2012 12:08 ZP-21/2012 Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych Gminy Istebna w środki niezbędne do prowadzenia zajęć
20.09.2012 13:19 ZP-20/2012 Przeprowadzenie pozalekcyjnych dodatkowych zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Istebna
07.09.2012 15:27 ZP-19/2012 Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych Gminy Istebna w środki niezbędne do prowadzenia zajęć
22.08.2012 14:34 ZP-18/2012 Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego złotówkowego w wysokości 1.300.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
15.08.2012 18:54 ZP-17/2012 Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Istebna w 2012 r. - roboty dodatkowe.
14.08.2012 23:08 ZP-16/2012 Budowa zbiornika przeciwpożarowego Tyniok w Koniakowie
08.08.2012 11:45 ZP-15/2012 Budowa chodnika w ciągu DW Nr 943 od km 2+413 do km 6+051 na odcinku Jaworzynka Krzyżowa – Istebna Beskid – etap I
01.08.2012 11:37 ZP-14/2012 Świadczenie usługi oświetleniowej o podwyższonym standardzie przy drodze powiatowej na odcinku Jaworzynka Łabaje - Trzycatek oraz drogi wojewódzkiej Istebna Beskid - Koniaków Legiery
20.07.2012 13:29 ZP-13/2012 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jaworzynka dla przysiółków Łabaje, Dragony, Biłki
17.07.2012 12:50 ZP-12/2012 Remont drogi gminnej Poloki - Bryje we wsi Istebna 0+000 - 0+518 powódź 2010 r.
16.07.2012 12:35 ZP-11/2012 Roboty dodatkowe wynikłe podczas realizacji zadania pn: Budowa sieci wodociągowej długości 4,5 km, stacji uzdatniania wody i ujęcia wody z rzeki Olzy
18.06.2012 14:31 ZP-10/2012 Dostawa nowych płyt drogowych typu JOMB
10.05.2012 13:07 ZP-9/2012 Zmiana konstrukcji dachu i remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Istebnej
30.04.2012 12:51 ZP-8/2012 Remont mostu gminnego Jasie we wsi Jaworzynka 0+50 km – powódź 2010
06.04.2012 09:31 ZP-7/2012 Zagospodarowanie centrum wsi Koniaków przy Szkole Podstawowej Nr 1 na cele sportowo-rekreacyjne
21.03.2012 12:01 ZP-6/2012 Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Istebna w 2012 r
09.03.2012 13:15 ZP-5/2012 Remont drogi gminnej Legiery – Pańska Łąka we wsi Koniaków 000 - 0+150 powódź 2010 r.
15.02.2012 22:53 ZP-1/2012 Dostawa lekkiego oleju opałowego dla ogrzewania Gimnazjum w Istebnej
10.02.2012 13:24 ZP-4/2012 Remont drogi gminnej „Szkawlonka – Byrty” we wsi Jaworzynka

1 2 następna