Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.01.2013 13:41 Zarządzenie Nr 0050.161.2012 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 grudnia 2012 w sprawie ustalenia planów finnsowych Gminy i Urzędu na rok 2013
17.01.2013 11:18 Zarządzenie nr 0050.160.2012 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2012.
17.01.2013 11:12 Zarządzenie nr 0050.159.2012 Wójta Gminy Istebna z dnia 21 grudnia 2012 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2013 r.
17.01.2013 10:24 Zarządzenie nr 0050.158.2012 Wójta Gminy Istebna z dnia 19 grudnia 2012 w sprawieustalenia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy do uchwały Rady Gminy z dnia 18.12.2012.
17.01.2013 10:10 Zarządzenie nr 0050.157.2012 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 grudnia 2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2012.
17.01.2013 10:08 Zarządzenie nr 0050.156.2012 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 grudnia 2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2012.
17.01.2013 10:04 Zarządzenie nr 0050.155.2012 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 grudnia 2012 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych
17.01.2013 09:58 Zarządzenie nr 0050.154.2012 Wójta Gminy Istebna z dnia 11 grudnia 2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2012.
17.01.2013 09:56 Zarządzenie nr 0050.153.2012 Wójta Gminy Istebna z dnia 11 grudnia 2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2012.
17.01.2013 09:35 Zarządzenie nr 0050.152.2012 Wójta Gminy Istebna z dnia 7 grudnia 2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2012.
17.01.2013 09:17 Zarządzenie nr 0050.151.2012 Wójta Gminy Istebna z dnia 3 grudnia 2012 w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 14 000 EUR w Urzedzie Gminy Istebna .
14.12.2012 11:28 Zarządzenie nr 0050.150.2012 Wójta Gminy Istebna z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2012.
14.12.2012 11:18 Zarządzenie nr 0050.149.2012 Wójta Gminy Istebna z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum w Istebnej.
14.12.2012 11:06 Zarządzenie nr 0050.148.2012 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2012.
14.12.2012 11:03 Zarządzenie nr 0050.147.2012 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2012.
14.12.2012 10:59 Zarządzenie nr 0050.146.2012 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej.
14.12.2012 10:55 Zarządzenie nr 0050.145.2012 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2012.
14.12.2012 10:52 Zarządzenie nr 0050.144.2012 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków Urzędu Gminy do uchwały Rady Gminy Istebna.
14.12.2012 10:45 Zarządzenie nr 0050.143.2012 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2012.
14.12.2012 10:40 Zarządzenie nr 0050.142.2012 Wójta Gminy Istebna z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji majątku Gminy Istebna.
14.12.2012 10:37 Zarządzenie nr 0050.141.2012 Wójta Gminy Istebna z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2012.
14.12.2012 10:21 Zarządzenie nr 0050.140.2012 Wójta Gminy Istebna z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do projektu organ.Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej.
14.12.2012 10:15 Zarządzenie nr 0050.139.2012 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2012
14.12.2012 10:10 Zarządzenie nr 0050.138.2012 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2012
14.12.2012 10:07 Zarządzenie nr 0050.137.2012 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2012
14.12.2012 09:46 Zarządzenie nr 0050.136.2012 Wójta Gminy Istebna z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum w Istebnej.
14.12.2012 09:38 Zarządzenie nr 0050.135.2012 Wójta Gminy Istebna z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie przekazania projektu budżetu Gminy Istebna na rok 2013 oraz projektu uchwały w sprawie WPF 2013-2025.
14.12.2012 08:54 Zarządzenie nr 0050.134.2012 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2012.
14.12.2012 08:46 Zarządzenie nr 0050.133.2012 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2012.
14.12.2012 08:40 Zarządzenie nr 0050.132.2012 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2012.

1 2 3 4 5 6 następna