Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.05.2014 12:01 Informacja Wójta Gminy Istebna o wykonaniu budżetu Gminy Istebna za okres os 1 stycznia do 31 grudnia 2013r.
12.12.2013 11:11 Opinia RIO o możliwości spłaty przez Gminę Istebna kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 440.000 zł.
10.09.2013 09:03 Informacja Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu Gminy Istebna za I półrocze 2013
22.07.2013 09:29 Opinia RIO o możliwości spłaty przez Gminę Istebna kredytów długoterminowych w łącznej wysokości 1 100 000,00 zł
07.05.2013 07:50 Opinia RIO o możliwości spłaty przez Gminę Istebna pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciąganych na wyprzedzające finansowanie
24.01.2013 12:34 Opinie RIO w sprawie opinii o prawidłowości planow.kwoty długu Gminy Istebna, wynik.z planow. i zaciąganych zobow. i w spr.opinii o możliwości sfinansow.deficytu przedstaw.w uchwale budżetowej
03.01.2013 10:57 Budżet Gminy Istebna na rok 2013 i Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Istebna na rok 2013
04.12.2012 11:59 Opinie RIO w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2013, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowe
22.11.2012 11:43 Projekt budżetu Gminy Istebna na rok 2013 i projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2025
16.07.2012 12:20 Pismo w sprawie składania wniosków do projektu budżetu na rok 2013