Mirosław Kawulok

Stanowisko
Kierownik Referatu Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
Miejsce pracy
43 - 470 Istebna 1000
Telefon
033 8556087 wew. 39
Fax
033 8556500
E-mail:
inwestycje@istebna.eu