Maryla Pietraszko

Stanowisko
Inspektor d/s gospodarki gruntami
Miejsce pracy
43 - 470 Istebna 1000
Telefon
033 8556087
Fax
033 8556087
E-mail:
urzad.gminy@istebna.pl