Andrzej Łaszewski

Stanowisko
Kierownik Referatu Usług Komunalnych
Miejsce pracy
43 - 470 Istebna 1000
Telefon
033 8556087
Fax
033 8556500
E-mail:
komunalny@istebna.pl