Elżbieta Niewiadomska

Stanowisko
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Miejsce pracy
43 - 470 Istebna 68
Telefon
033 8556208
Fax
033 8556208
E-mail:
kultura@ug.istebna.pl