Teresa Łacek

Stanowisko
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej
Miejsce pracy
43 - 470 Istebna 1000
Telefon
33 8556222
Fax
33 8556222
E-mail:
gops@ug.istebna.pl