Bogusław Juroszek

Dawne stanowisko
Kierownik Referatu Gospodarczego i Rolnictwa