Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2020 - 2030.

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (12)
Jan Bocek, Lucyna Bytow, Marek Iwanek, Dominik Jałowiczor, Michał Kohut, Barbara Kubas, Hubert Kukuczka, Stanisław Legierski, Kazimierz Łacek, Krzysztof Wawrzacz, Ignacy Zowada, Władysław Zowada

NIEOBECNI (3)
Barbara Bielesz, Bartłomiej Jałowiczor, Tadeusz Wolny


Głosowanie zakończono w dniu: 30 stycznia 2020, o godz. 15:25

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2020-03-26 10:43:09