Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2020 - 2030.

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Głosowanie zakończono w dniu: 21 kwietnia 2020, o godz. 17:46

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2020-04-24 08:44:07