Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej w 2020 roku na modernizację źródeł ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Programu Ograniczana Niskiej Emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022.

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (12)
Jan Bocek, Lucyna Bytow, Marek Iwanek, Dominik Jałowiczor, Michał Kohut, Barbara Kubas, Hubert Kukuczka, Stanisław Legierski, Kazimierz Łacek, Krzysztof Wawrzacz, Ignacy Zowada, Władysław Zowada

NIEOBECNI (3)
Barbara Bielesz, Bartłomiej Jałowiczor, Tadeusz Wolny


Głosowanie zakończono w dniu: 30 stycznia 2020, o godz. 15:23

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2020-03-26 10:39:03