Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/119/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej w 2020 roku na modernizację źródeł ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Programu Ograniczana Niskiej Emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022.

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (12)
Jan Bocek, Lucyna Bytow, Bartłomiej Jałowiczor, Dominik Jałowiczor, Michał Kohut, Barbara Kubas, Hubert Kukuczka, Stanisław Legierski, Krzysztof Wawrzacz, Tadeusz Wolny, Ignacy Zowada, Władysław Zowada

NIEOBECNI (3)
Barbara Bielesz, Marek Iwanek, Kazimierz Łacek


Głosowanie zakończono w dniu: 27 lutego 2020, o godz. 14:34

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2020-03-26 10:52:42