Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania własnego Województwa Śląskiego pn: ”Budowa chodnika w ciągu DW 943 na odcinku Jaworzynka Krzyżowa- Istebna Beskid- etap II”.

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (12)
Jan Bocek, Lucyna Bytow, Bartłomiej Jałowiczor, Dominik Jałowiczor, Michał Kohut, Barbara Kubas, Hubert Kukuczka, Stanisław Legierski, Krzysztof Wawrzacz, Tadeusz Wolny, Ignacy Zowada, Władysław Zowada

NIEOBECNI (3)
Barbara Bielesz, Marek Iwanek, Kazimierz Łacek


Głosowanie zakończono w dniu: 27 lutego 2020, o godz. 14:35

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2020-03-26 10:54:30