Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2020 - 2030 z uwzgłędnieniem autopoprawki.

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (12)
Jan Bocek, Lucyna Bytow, Bartłomiej Jałowiczor, Dominik Jałowiczor, Michał Kohut, Barbara Kubas, Hubert Kukuczka, Stanisław Legierski, Krzysztof Wawrzacz, Tadeusz Wolny, Ignacy Zowada, Władysław Zowada

NIEOBECNI (3)
Barbara Bielesz, Marek Iwanek, Kazimierz Łacek


Głosowanie zakończono w dniu: 27 lutego 2020, o godz. 14:45

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2020-03-26 11:09:52