Rejestr zmian w biuletynie

15.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 617 039S Usnobocz we wsi Koniaków w km 0+000 – 0+377
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 617 039S Usnobocz we wsi Koniaków w km 0+000 – 0+377
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja w trybie art. 86 ust. 5 uPzp"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 617 095S Leszczyna we wsi Istebna w km 0+020 – 0+160 oraz przepustu w km 0+060
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 617 095S Leszczyna we wsi Istebna w km 0+020 – 0+160 oraz przepustu w km 0+060
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Unieważnienie postępowania "

14.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z pobytu stałego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z pobytu czasowego do 3 miesięcy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie obcokrajowca na pobyt stały
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu, wymeldowaniu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie danych osobowych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie o wymeldowanie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Złożenie wniosku o wpisanie do rejestru wyborców gminy Istebna obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wydanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców gminy Istebna obywateli polskich
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie spisu wyborców oraz rozpatrzenie reklamacji na nieprawidłowości w spisie wyborców
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dopisanie do spisu wyborców na wniosek wyborcy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
I sesja Rady Gminy Istebna - 19.11.2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 617 039S Rdzawka we wsi Koniaków w km 0+000 – 0+400
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 617 039S Rdzawka we wsi Koniaków w km 0+000 – 0+400
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze oferty"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 617 023S Zapasieki we wsi Jaworzynka w km 0+000 – 0+285
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 617 023S Zapasieki we wsi Jaworzynka w km 0+000 – 0+285
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze oferty"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 617 095S Leszczyna we wsi Istebna w km 0+020 – 0+160 oraz przepustu w km 0+060
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 617 095S Leszczyna we wsi Istebna w km 0+020 – 0+160 oraz przepustu w km 0+060
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja w trybie art. 86 ust. 5 uPzp"

09.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 617 039S Rdzawka we wsi Koniaków w km 0+000 – 0+400
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 617 039S Rdzawka we wsi Koniaków w km 0+000 – 0+400
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja w trybie art. 86 ust. 5 uPzp"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 617 039S Rdzawka we wsi Koniaków w km 0+000 – 0+400
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 617 023S Zapasieki we wsi Jaworzynka w km 0+000 – 0+285
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 617 023S Zapasieki we wsi Jaworzynka w km 0+000 – 0+285
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja w trybie art. 86 ust. 5 uPzp"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Gminnego Zespołu d/s Oświaty w Istebnej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny księgowy Gminnego Zespołu d/s Oświaty w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna