Rejestr zmian w biuletynie

28.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.45.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 kwietnia 2020r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowej instytucji kultury wg stanu na koniec 1 kwartału 2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych samorzadowej instytucji kultury wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych od poczatku roku do końca 1 kwartału roku 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 31 marca roku 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jst które nie wygasły z upływem z upływem roku budżetowego 2019 za okres od poczatku roku do dnia 31 marca roku 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 31 marca roku 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Rb-N za rok 2019 kor.2" na "Rb-Nkwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywówfinansowych jst wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku - korekta 2"
Dotyczy dokumentu:
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-N za rok 2019 kor.2"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kontrolach przeprowadzonych w 2019 r.
Treść zmiany:
Uzupełnienie załącznika: Informacja o kontrolach przeprowadzonych wokresie 01.08 - 31.12.2019 r. o wyniki kontroli, w tym link dowystąpienia pokontrolnego RIO.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kontrolach przeprowadzonych w 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o kontrolach przeprowadzonych w okresie01.08 - 31.12.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kontrolach przeprowadzonych w 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o kontrolach przeprowadzonych w okresie01.08 - 31.12.2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu obiektów mostowych Tokarzonka, Zagroń I oraz Maciejka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu obiektów mostowych Tokarzonka, Zagroń I oraz Maciejka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zestawienie ofert oraz wybór oferenta"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu obiektów mostowych Tokarzonka, Zagroń I oraz Maciejka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

24.04.2020

Dotyczy dokumentu:
uchwała Nr XX/139/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
uchwała Nr XX/139/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wykaz imienny"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XX/138/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2020- 2030
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XX/138/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2020- 2030
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wykaz imienny"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XX/137/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 oraz zwolnień od tego podatku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XX/137/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 oraz zwolnień od tego podatku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wykaz imienny"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XX/136/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar zbiornika retencyjnego i planowanego ujęcia wody Tokarzonka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XX/136/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar zbiornika retencyjnego i planowanego ujęcia wody Tokarzonka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wykaz imienny"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XX/136/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar zbiornika retencyjnego i planowanego ujęcia wody Tokarzonka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XX/135/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XX/135/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wykaz imienny"
Dotyczy dokumentu:
uchwała Nr XX/139/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XX/138/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2020- 2030
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XX/137/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 oraz zwolnień od tego podatku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XX/136/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar zbiornika retencyjnego i planowanego ujęcia wody Tokarzonka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XX/135/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Istebnej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy Centrum Usług Wspólnych w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Istebnej o nierozstrzygnięciu nabru na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy Gminnego Zespołu ds. Oświaty w Istebne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.21.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność gminy Istebna w związku z zamiarem umieszczenia na nich nowego lub przebudowy, remontu, montażu istniejącego urządzenia infrastruktury technicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.42.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Istebna na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.41.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków Urzędu Gminy do uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020, podjętej na sesji w dniu 21 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sprawozdanie opisowe Gminy Istebna za rok 2019 wraz z opinią RIO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
sprawozdanie opisowe Gminy Istebna za rok 2019 wraz z opinią RIO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawieopinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Istebna sprawozdaniu zwykonania budżetu za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
sprawozdanie opisowe Gminy Istebna za rok 2019 wraz z opinią RIO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.40.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sprawozdania finansowe za rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
sprawozdania finansowe za rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyciąg z danych zawartych w załączniku"Informacja dodatkowa" sporządzony na dzień 31.12.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
sprawozdania finansowe za rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzonyna dzień 31.12.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
sprawozdania finansowe za rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)sporządzony na dzień 31.12.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
sprawozdania finansowe za rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "bilans jednostki budżetowej i samorządowegozakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.38.2020 Wójta gminy Istebna z dnia 14 kwietnia 2020r. w sprawie procedury przeprowadzania kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odprowadzania ścieków na terenie Gminy Istebna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.38.2020 Wójta gminy Istebna z dnia 14 kwietnia 2020r. w sprawie procedury przeprowadzania kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odprowadzania ścieków na terenie Gminy Istebna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.38.2020 Wójta gminy Istebna zdnia 14 kwietnia 2020r. w sprawie procedury przeprowadzania kontrolirealizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresieodprowadzania ścieków na terenie Gminy Istebna"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.38.2020 Wójta gminy Istebna z dnia 14 kwietnia 2020r. w sprawie procedury przeprowadzania kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odprowadzania ścieków na terenie Gminy Istebna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.38.2020 Wójta gminy Istebnaz dnia 14 kwietnia 2020r. w sprawie procedury przeprowadzania kontrolirealizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresieodprowadzania ścieków na terenie Gminy Istebna

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna