Rejestr zmian w biuletynie

20.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Udzielenie Gminie Istebna długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 6.000.000,00 zł
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie Gminie Istebna długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 6.000.000,00 zł
Treść zmiany:
Dodano załącznik "JEDZ"
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie Gminie Istebna długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 6.000.000,00 zł
Treść zmiany:
Usunięto załącznik JEDZ
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie Gminie Istebna długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 6.000.000,00 zł
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 617 095 S Jasnowice Las we wsi Istebna w km 0+000 – 0+343
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.67.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.66.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.65.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.64.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.63.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i pzreprowadzenia postępowania pzretargowego p.n. "Dostawa 2 samochodów pożarniczych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.62.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie upowaznienia do kierowania Akcją Kurierską na terenie Gminy Istebna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.61.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organzacyjnego SP nr 2 w Jaworzynce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.60.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organzacyjnego SP nr 1 w Jaworzynce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.59.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organzacyjnego SP nr 2 w Koniakowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.58.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organzacyjnego SP nr 1 w Koniakowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.57.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organzacyjnego SP nr 2 w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.56.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organzacyjnego ZSP w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.55.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.54.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.53.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.52.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków Urzędu Gminy do uchwały rady Gminy istebna w sprawie zmian budzetu Gminy Istebna na rok 2018, podjętej na sesji w dniu 10 maja 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.51.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 4 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 15 do projektu organizacyjnego ZSP w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XLII/340/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych gminy Istebna o projekcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Istebna oraz w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Istebna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XLI/339/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XLII/338/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2018-2030
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XLII/337/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania Nagrody Rady Gminy Istebna w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XLII/336/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania Nagrody Rady Gminy Istebna za wyniki sportowe osiągnięte w 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XLII/335/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie w sprawie sposobu sprawowania pogrzebu przez Gminę Istebna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XLII sesja Rady Gminy Istebna - 13 czerwca 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. Uchwała nr XLII/335/2018 Rady Gminy Istebna zdnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie w sprawie sposobu sprawowania pogrzebuprzez Gminę Istebna."

19.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 617 040S Legiery Pańska Łąka we wsi Koniaków, km 0+064 – 0+288 wraz ze ściekiem betonowym w km 0+064 – 0+099
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 617 040S Legiery Pańska Łąka we wsi Koniaków, km 0+064 – 0+288 wraz ze ściekiem betonowym w km 0+064 – 0+099
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o Udzieleniu Zamówienia "
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 617 092S Brzestowe Zagroń we wsi Istebna w km 0+000 – 0+540 oraz przepustu w km 0+077
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 617 092S Brzestowe Zagroń we wsi Istebna w km 0+000 – 0+540 oraz przepustu w km 0+077
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o Udzieleniu Zamówienia "
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 617 051 S Bombolówka we wsi Koniaków w km 0+000 – 0+200
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 617 051 S Bombolówka we wsi Koniaków w km 0+000 – 0+200
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o Udzieleniu Zamówienia "
Dotyczy dokumentu:
Budowa wodociągu w Koniakowie dla przysiółków Koryto, Fibaczka, Wyżrana, Rupienka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa wodociągu w Koniakowie dla przysiółków Koryto, Fibaczka, Wyżrana, Rupienka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o Udzieleniu Zamówienia "
Dotyczy dokumentu:
Budowa wodociągu w Koniakowie dla przysiółków Koryto, Fibaczka, Wyżrana, Rupienka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o Udzieleniu Zamówienia
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o Udzieleniu Zamówienia "
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o Udzieleniu Zamówienia
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 617 089 S Gazury we wsi Istebna w km 0+000 – 0+415
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 617 089 S Gazury we wsi Istebna w km 0+000 – 0+415
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o Udzieleniu Zamówienia "
Dotyczy dokumentu:
Budowa wodociągu w Koniakowie dla przysiółków Koryto, Fibaczka, Wyżrana, Rupienka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa wodociągu w Koniakowie dla przysiółków Koryto, Fibaczka, Wyżrana, Rupienka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o Udzieleniu Zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o Udzieleniu Zamówienia "

15.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania Publicznego: "Zawody sportowo - pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wybór Ofert i unieważnienie "
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.2.2016.EJ.6
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... następna