Rejestr zmian w biuletynie

23.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja w trybie art. 86 ust. 5 uPzp"

22.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa mostu gminnego Szkawlonka na drodze Gminnej nr 617 002 S Szkawlonka we wsi Jaworzynka w km 0+000
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa mostu gminnego Szkawlonka na drodze Gminnej nr 617 002 S Szkawlonka we wsi Jaworzynka w km 0+000
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o Modyfikacji SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa mostu gminnego Szkawlonka na drodze Gminnej nr 617 002 S Szkawlonka we wsi Jaworzynka w km 0+000
Treść zmiany:
Dodano załącznik "STWiORB"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa mostu gminnego Szkawlonka na drodze Gminnej nr 617 002 S Szkawlonka we wsi Jaworzynka w km 0+000
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o Zmianie Ogłoszenia "
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa mostu gminnego Szkawlonka na drodze Gminnej nr 617 002 S Szkawlonka we wsi Jaworzynka w km 0+000
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedz na Zapytanie 2"

18.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzanie projektem-Koordynator projektu pn. „Przedszkolaki górą! – upowszechnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Istebnej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 617 089 S Gazury we wsi Istebna w km 0+000 – 0+415
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa mostu gminnego Szkawlonka na drodze Gminnej nr 617 002 S Szkawlonka we wsi Jaworzynka w km 0+000
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa mostu gminnego Szkawlonka na drodze Gminnej nr 617 002 S Szkawlonka we wsi Jaworzynka w km 0+000
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar robót "
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa mostu gminnego Szkawlonka na drodze Gminnej nr 617 002 S Szkawlonka we wsi Jaworzynka w km 0+000
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi na Zapytania "
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa mostu gminnego Szkawlonka na drodze Gminnej nr 617 002 S Szkawlonka we wsi Jaworzynka w km 0+000
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Koszotrys ofertowy "
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa mostu gminnego Szkawlonka na drodze Gminnej nr 617 002 S Szkawlonka we wsi Jaworzynka w km 0+000
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Przedmiar robót
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa mostu gminnego Szkawlonka na drodze Gminnej nr 617 002 S Szkawlonka we wsi Jaworzynka w km 0+000
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Kosztorys Ofertowy
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XLI/334/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zaopiniowania połączenia gminy w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Cieszyńskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XLI/333/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XLI/332/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XLI/331/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XLI/330/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2018-2030
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XLI/329/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar zbiornika retencyjnego i planowanego ujęcia wody Tokarzonka.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XLI/328/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XLI/327/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze przetargu ograniczonego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XLI/326/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XLI/325/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Jaworzynka.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
4. Uchwała nr XLI/324/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Koniaków.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XLI/323/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Istebna za rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XLI/322/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XLI/321/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej za rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIX/316/2018 Rady Gminy istebna z dnia 12 kwietnia 2018r. w sprawie podziału Gminy istebnana stałe obowody głosowania i ustalenia ich numerów granic, oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwala Rady Gminy Istebna Nr XL/320/2018 z dnia 25.04.2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwala Rady Gminy Istebna Nr XL/320/2018 z dnia 25.04.2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwala Rady Gminy Istebna Nr XL/317/2018 z dnia 25.04.2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2018 - 2030.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwala Rady Gminy Istebna Nr XL/319/2018 z dnia 25.04.2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwala Rady Gminy Istebna Nr XL/318/2018 z dnia 25.04.2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwala Rady Gminy Istebna Nr XL/317/2018 z dnia 25.04.2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2018 - 2030.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Gminy Istebna Nr XXXVIII/314/2018 z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2018 - 2030.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Gminy Istebna Nr XXXVIII/314/2018 z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2018 - 2030.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Gminy Istebna Nr XXXVIII/314/2018 z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2018 - 2030.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Gminy Istebna Nr XXXVIII/314/2018 z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2018 - 2030.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 314.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Gminy Istebna Nr XXXVIII/314/2018 z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2018 - 2030.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Gminy Istebna Nr XXXVIII/314/2018 zdnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwaleniaWieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2018 - 2030."
Dotyczy dokumentu:
WPF
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Gminy Istebna Nr XXXVIII/315/2018 z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WPF
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... następna