Rejestr zmian w biuletynie

07.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIV/97/2019 z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIV/97/2019 z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Nr XV/97/2019 z dnia 28listopada 2019r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanieodpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na którychzamieszkują mieszkańcy" na "Uchwała Nr XIV/97/2019 z dnia 28listopada 2019r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanieodpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na którychzamieszkują mieszkańcy"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIV/99/2019 z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIV/99/2019 z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Nr XV/99/2019 z dnia 28listopada 2019r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy GminyIstebna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotamiprowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok." na"Uchwała Nr XIV/99/2019 z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie przyjęciaProgramu Współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi orazinnymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na2020 rok."
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIV/98/2019 z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIV/98/2019 z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Nr XV/98/2019 z dnia 28listopada 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowynajmu na czas oznaczony do 3 lat." na "Uchwała Nr XIV/98/2019 z dnia 28listopada 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowynajmu na czas oznaczony do 3 lat."
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIV/101/2019 z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIV/100/2019 z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2019 - 2030.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIV/98/2019 z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIV/99/2019 z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIV/97/2019 z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XV/102/2019 z dnia 10 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Powołanie Komisji Konkursowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Powołanie Komisji Konkursowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedz na wniosek SU.152.5.2019"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna