Rejestr zmian w biuletynie

23.05.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Raport o stanie Gminy Istebna za rok 2018 do katalogu RAPORT O STANIE GMINY w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie katalogu RAPORT O STANIE GMINY do menu przedmiotowego

09.05.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Budżet do katalogu Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworznce Zapasiekach w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Budżet do katalogu Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Budżet do katalogu Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie Rastoce w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Budżet do katalogu Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Budżet do katalogu Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej Zaolziu w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Budżet do katalogu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Istebnej w menu podmiotowym

25.04.2019

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Wzory dokumentów w menu przedmiotowym (nowa nazwa Wzory dokumentów - Wnioski do pobrania)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Wzory dokumentów (wnioski do pobrania) w menu przedmiotowym (nowa nazwa Wzory dokumentów)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna