Rejestr zmian w biuletynie

17.12.2018

Dotyczy dokumentu:
ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO PRZEZ WYBORCĘ NIEPEŁNOSPRAWNEGO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ II z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie miejsca, czasu i terminu przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Istebna zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ II z dnia 4 grudnia 2018 r. o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Istebna w okręgu wyborczym nr 7, zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgodna_na_przyjecie_pelnomocnictwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek_o_sporzadzenie_aktu_pelnomocnictwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ II z dnia 14 listopada 2018 r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o projekcie uchwały budżetowej na rok 2019, opinia o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o projekcie uchwały budżetowej na rok 2019, opinia o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Wniosek na wycinkę drzew
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew - osobyfizyczne"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na wycinkę drzew
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek na wycinkę drzew - podmioty gospodarcze"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek na wycinkę drzew
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek na wycinkę drzew
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kontrolach przeprowadzonych w 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o kontrolach przeprowadzonych w 2018 r."
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kontrolach przeprowadzonych w 2018 r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Informacja o kontrolachprzeprowadzonych w 2018 r." na "Informacja o kontrolach przeprowadzonychw okresie 01.01 - 01.08.2018 r."

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna