Rejestr zmian w biuletynie

30.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.45.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 kwietnia 2020r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.45.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 kwietnia 2020r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.46.2020 Wójta Gminy Istebna zdnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłkipisarskiej w zarządzeniu nr 0050.45.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 28kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata naDyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystyczneji Biblioteki Publicznej w Istebnej"
Dotyczy dokumentu:
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE ISTEBNA ZA 2019 ROK
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Analaiza stanu gospodarki opdadami za2019 rok" na "Analiza stanu gospodarki opdadami za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE ISTEBNA ZA 2019 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Analaiza stanu gospodarki opdadami za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE ISTEBNA ZA 2019 ROK
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
SOI.0003.2.2020 Interpelacja - Barbara Kubas- zapytanie o przyspieszenie budowy wodociągu w Koniakowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.45.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowej instytucji kultury wg stanu na koniec 1 kwartału 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowej instytucji kultury wg stanu na koniec 1 kwartału 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązańwedług tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowejinstytucji kultury wg stanu na koniec 1 kwartału 2020 roku"
Dotyczy dokumentu:
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych samorzadowej instytucji kultury wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych samorzadowej instytucji kultury wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należnościoraz wybranych aktywów finansowych samorzadowej instytucji kultury wgstanu na koniec I kwartału 2020 roku "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.44.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.43.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna