Rejestr zmian w biuletynie

09.10.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2019 rok do katalogu Pracownicy jednostek organizacyjnych gminy w menu przedmiotowym

06.09.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Druki do pobrania do katalogu Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019r. w menu przedmiotowym

21.08.2019

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Finansowy w spisie podmiotów
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Społeczno Administracyjny w spisie podmiotów
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Samodzielne Stanowisko do spraw Informatyki w spisie podmiotów
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Gospodarczy i Rolnictwa oraz Zamówień Publicznych w menu podmiotowym (nowa nazwa Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska)

13.08.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019r. do katalogu Wybory w menu przedmiotowym

24.07.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sprawozdania do katalogu Rok 2020 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Budżet Gminy do katalogu Rok 2020 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Budżet Gminy Menu przedmiotowego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna