Rejestr zmian w biuletynie

08.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. "Przebudowa wiaty przystankowej Koniaków - Koczy Zamek"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wnioski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek zgłoszenie zamiaru głosowaniakorespondencyjnego"
Dotyczy dokumentu:
Wnioski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o głosowanie korespondencyjne

05.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Projekty Wykonawcze " na "ProjektyBudowlane "
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "PB Gliniane" na "Projekty Wykonawcze "
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PB Gliniane"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekty Wykonawcze"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pozwolenie wodnoprawne "
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pozwolenie na przebudowę i rozbudowę"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja w trybie art. 86 ust. 5"
Dotyczy dokumentu:
Wnioski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o głosowanie korespondencyjne"
Dotyczy dokumentu:
Wnioski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgoda na przyjęcie aktu pełnomocnictwa"
Dotyczy dokumentu:
Wnioski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zgoda na przyjęcie aktu pełnomocnictwa
Dotyczy dokumentu:
Wnioski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zaświadczenia + upoważnienia"
Dotyczy dokumentu:
Wnioski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zaświadczenia + upoważnienia
Dotyczy dokumentu:
Wnioski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wpisanie do RW - deklaracja"
Dotyczy dokumentu:
Wnioski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wpisanie do RW - deklaracja
Dotyczy dokumentu:
Wnioski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa"
Dotyczy dokumentu:
Wnioski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
Dotyczy dokumentu:
Wnioski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o dodanie do spisu"
Dotyczy dokumentu:
Wnioski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o dodanie do spisu
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Marszałka Sejmu RP z dnia 3 czerwca 2020r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
SOI. 0003.1.2020 Interpelacja- Michał Kohut- zapytanie o zezwolenie na światłowody powieszone na słupach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SOI.0003.2.2020 Interpelacja - Barbara Kubas- zapytanie o przyspieszenie budowy wodociągu w Koniakowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SOI.0003.2.2020 Interpelacja - Barbara Kubas- zapytanie o przyspieszenie budowy wodociągu w Koniakowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SOI.0003.2.2020 Interpelacja - Barbara Kubas- zapytanie o przyspieszenie budowy wodociągu w Koniakowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź Wójta na interpelację p. Barbary Kubas"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.61.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Istebna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.55.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.60.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.59.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie powołania gminnego biura spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Gminy Istebna w 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.58.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.57.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wydatków Urzędu Gminy do uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020, podjętej na sesji w dniu 28 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sprawozdania finansowe za rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
sprawozdania finansowe za rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Skonsolidowany bilans jednostki samorząduterytorialnego Gminy Istebna sporządzony na dzień 31.12.2019 r."

04.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXI/152/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXI/151/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXI/150/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, w placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Istebna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXI/149/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXI/148/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXI/147/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyróżnień i nagród Wójta Gminy za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w dziedzinie sportowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXI/146/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie z Nagrody Rady Gminy Istebna w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXI/145/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXI/144/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2020 - 2030.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXI/143/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/137/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 21 kwietnia 2020r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 oraz zwolnień od tego podatku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXI/142/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Istebna za rok 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXI/141/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXI/140/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Istebna wotum zaufania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Istebna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Istebnej w Referacie Finansowym - stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego i przydatności użytkowej dla ok. 144 km sieci dróg gminnych na terenie gminy istebna w ramach przeprowadzenia przeglądów 5-letnich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego i przydatności użytkowej dla ok. 144 km sieci dróg gminnych na terenie gminy istebna w ramach przeprowadzenia przeglądów 5-letnich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z zapytania ofertowego"
Dotyczy dokumentu:
SOI.152.1.2020 - Petycja p. Renaty Sutor dotycząca zmiany przepisów prawa miejscowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycje 2020
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Petycje 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycje 2020
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Petycje 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycje 2020
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Petycje 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Pełnienie obowiązków Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nadzorującego roboty budowlane podczas realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pełnienie obowiązków Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nadzorującego roboty budowlane podczas realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej”
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "STWiORB - Gliniane " na "Załącznik doOPZ - STWiORB Gliniane "
Dotyczy dokumentu:
Pełnienie obowiązków Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nadzorującego roboty budowlane podczas realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej”
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "PB Gliniane " na "Załącznik do OPZ -PB Gliniane "
Dotyczy dokumentu:
Pełnienie obowiązków Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nadzorującego roboty budowlane podczas realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pełnienie obowiązków Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nadzorującego roboty budowlane podczas realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PW Gliniane
Dotyczy dokumentu:
Pełnienie obowiązków Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nadzorującego roboty budowlane podczas realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pełnienie obowiązków Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nadzorującego roboty budowlane podczas realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PW Gliniane "
Dotyczy dokumentu:
Pełnienie obowiązków Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nadzorującego roboty budowlane podczas realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pełnienie obowiązków Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nadzorującego roboty budowlane podczas realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PB Gliniane "
Dotyczy dokumentu:
Pełnienie obowiązków Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nadzorującego roboty budowlane podczas realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pełnienie obowiązków Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nadzorującego roboty budowlane podczas realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "STWiORB - Gliniane "
Dotyczy dokumentu:
Pełnienie obowiązków Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nadzorującego roboty budowlane podczas realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pełnienie obowiązków Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nadzorującego roboty budowlane podczas realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pełnienie obowiązków Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nadzorującego roboty budowlane podczas realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pełnienie obowiązków Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nadzorującego roboty budowlane podczas realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia "
Dotyczy dokumentu:
Pełnienie obowiązków Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nadzorującego roboty budowlane podczas realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pełnienie obowiązków Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nadzorującego roboty budowlane podczas realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki 2 do 7 oraz 9 "
Dotyczy dokumentu:
Pełnienie obowiązków Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nadzorującego roboty budowlane podczas realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pełnienie obowiązków Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nadzorującego roboty budowlane podczas realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik do OPZ - STWiORB"
Dotyczy dokumentu:
Pełnienie obowiązków Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nadzorującego roboty budowlane podczas realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik do OPZ - PB część 3"
Dotyczy dokumentu:
Pełnienie obowiązków Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nadzorującego roboty budowlane podczas realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik do OPZ - PB część 2"
Dotyczy dokumentu:
Pełnienie obowiązków Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nadzorującego roboty budowlane podczas realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik do OPZ - PB część 1"
Dotyczy dokumentu:
Pełnienie obowiązków Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nadzorującego roboty budowlane podczas realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
"Dostawa i montaż samochodowej wagi stalowo-żelbetowej zagłębionej o nośności 40 ton do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Istebnej"
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik nr 2 " na "Załącznik nr 2- formularz ofertowy"
Dotyczy dokumentu:
"Dostawa i montaż samochodowej wagi stalowo-żelbetowej zagłębionej o nośności 40 ton do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Istebnej"
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik nr 3 " na "Załącznik nr 3- projekt umowy"
Dotyczy dokumentu:
"Dostawa i montaż samochodowej wagi stalowo-żelbetowej zagłębionej o nośności 40 ton do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Istebnej"
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik nr 4" na "Załącznik nr 4zgoda na przetwarzanie danych"
Dotyczy dokumentu:
"Dostawa i montaż samochodowej wagi stalowo-żelbetowej zagłębionej o nośności 40 ton do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Istebnej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
"Dostawa i montaż samochodowej wagi stalowo-żelbetowej zagłębionej o nośności 40 ton do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Istebnej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pełnienie obowiązków Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nadzorującego roboty budowlane podczas realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pełnienie obowiązków Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nadzorującego roboty budowlane podczas realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania "

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... następna