Rejestr zmian w biuletynie

02.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - sprzedaż płyt Jomb
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.83.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu roboczego realizującego projekt nr PLSK.02.01.00-24-0095/17 pod nazwą "Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Čadca a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska -Słowacja 2014-2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego nr GL.ZUZ.2.421.997.2018.EP
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zakup płyt
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zakup płyt
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz oferty"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zakup płyt
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe -Radny Marek Iwanek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe -Radna Barbara Bielesz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe -Radny Bartłomiej Jałowiczor
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe -Radna Lucyna Bytow
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe -Radny Kazimierz Łacek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Istebna ogłasza nabor na wolne stanowisko urzędnicze - Dyrektor Gminnego Zespołu do spraw Oświaty w Istebnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe -Radny Władysław Zowada
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Radny Michał Kohut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Radny Michał Kohut
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Radny Krzysztof Wawrzacz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Radny Jan Bocek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Radna Barbara Kubas
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Istebna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Istebna w Referacie Gospodarczym i Rolnictwa - stanowisko ds. inwestycji i remontów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Radny Ignacy Zowada
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Radny Tadeusz Wolny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Radny Hubert Kukuczka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Istebna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Istebna w Referacie Gospodarczym i Rolnictwa - stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe -Radny Dominik Jałowiczor
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
IX sesjia Rady Gminy Istebna - 24 czerwca 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 617 088S Dzielec we wsi Istebna w km 0+087 – 0+340
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 617 088S Dzielec we wsi Istebna w km 0+087 – 0+340
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o Wyborze Ofetrty"
Dotyczy dokumentu:
Informacja Wójta Gminy Istebna o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Istebna w Referacie Gospodarczym i Rolinictwa - stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Wójta Gminy Istebna o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Istebna w Referacie Gospodarczym i Rolinictwa - stanowisko ds. inwestycji i remontów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.92.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.91.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.88.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.88.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Nr 0050.88.2019 WójtaGminy Istebna z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie powołania KomisjiRekrutacyjnej" na "Zarządzenie Nr 0050.88.2019 Wójta Gminy Istebna zdnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.90.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.88.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.89.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków Urzedu Gminy do uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019, podjetej na sesji w dniu 24 czerwca 2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.89.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków Urzedu Gminy do uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019, podjetej na sesji w dniu 24 czerwca 2019r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Nr 0050.87.2019 WójtaGminy Istebna z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planufinansowego dochodów i planu finansowego wydatków Urzedu Gminy douchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna narok 2019, podjetej na sesji w dniu 24 czerwca 2019r. " na "ZarządzenieNr 0050.89.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawieustalenia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatkówUrzedu Gminy do uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetuGminy Istebna na rok 2019, podjetej na sesji w dniu 24 czerwca 2019r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.89.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków Urzedu Gminy do uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019, podjetej na sesji w dniu 24 czerwca 2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2019 - 2030.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2019 - 2030.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "imienny wykaz głosowań "
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IX/71/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2019 - 2030.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2019 - 2030.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "zmiany uchwały w sprawie uchwaleniaWieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2019 - 2030." na"Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 24 czerwca 2019 r. wsprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej PrognozyFinansowej Gminy Istebna na lata 2019 - 2030."
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2019 - 2030.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2019 - 2030.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IX/69/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze danego roku budżetowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Istebna za pierwsze półrocze danego roku budżetowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/358/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 28 września 2018 roku w sprawie opłaty targowej na rok 2019.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/358/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 28 września 2018 roku w sprawie opłaty targowej na rok 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IX/67/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, za pierwsze półrocze danego roku budżetowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IX/65/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IX/65/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr IX/65/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 24czerwca 2019 roku w sprawie powołania zespołu opiniującegokandydatów na ławników."

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna