Rejestr zmian w biuletynie

12.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.108.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.108.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.108.2019 Wójta Gminy Istebna zdnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.108.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.108.2019 Wójta Gminy Istebnaz dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.108.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.108.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Nr 0050.118.2019 WójtaGminy Istebna z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie Zarządzenie Nr0050.108.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawiepowołania Komisji przetargowej" na "Zarządzenie Nr 0050.108.2019Wójta Gminy Istebna z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołaniaKomisji przetargowej"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.108.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Nr 0050.118.2019 WójtaGminy Istebna z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzeniainwentaryzacji zdawczo-odbiorczej środków trwałych i wyposażeniabędących w dyspozycji Referatu Gospodarczego i Rolnictwa Urzędu Gminyw Istebnej" na "Zarządzenie Nr 0050.118.2019 Wójta Gminy Istebna zdnia 24 lipca 2019 r. w sprawie Zarządzenie Nr 0050.108.2019 WójtaGminy Istebna z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisjiprzetargowej"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.108.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

07.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.115.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej – etap 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej – etap 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja w trybie art. 86 ust. 5 uPzp"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały pod załączonym linkiem
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały pod załączonym linkiem
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały pod załączonym linkiem
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna