Rejestr zmian w biuletynie

20.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Dostawa średniego samochodu pożarniczego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa średniego samochodu pożarniczego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja w trybie art. 86 ust. 5 uPzp"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2019 wraz z uzasadnieniem i materiałami oraz projekt w sprawie uchwalenia WPF na lata 2019-2030
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Istebna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

19.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 617 088S Dzielec we wsi Istebna w km 0+087 – 0+340
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja w trybie art. 86 ust. 5 uPzp"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 617 095S Leszczyna we wsi Istebna w km 0+020 – 0+160 oraz przepustu w km 0+060
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 617 095S Leszczyna we wsi Istebna w km 0+020 – 0+160 oraz przepustu w km 0+060
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o Unieważnieniu Zamówienia "
Dotyczy dokumentu:
Budowa zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynce – etap II, budowa wodociągu dla przysiółka Korbasy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynce – etap II, budowa wodociągu dla przysiółka Korbasy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o Udzieleniu Zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Transmisje posiedzeń Rady Gminy Istebna.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu - uzupełnienie o link do transmisji i nagrańarchiwalnych oraz informację o przetwarzaniu danych w trakcietransmisji.
Dotyczy dokumentu:
Transmisje posiedzeń Rady Gminy Istebna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 617 039S Usnobocz we wsi Koniaków w km 0+000 – 0+377
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 617 039S Usnobocz we wsi Koniaków w km 0+000 – 0+377
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja w trybie art. 86 ust. 5 uPzp"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 617 095S Leszczyna we wsi Istebna w km 0+020 – 0+160 oraz przepustu w km 0+060
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 617 095S Leszczyna we wsi Istebna w km 0+020 – 0+160 oraz przepustu w km 0+060
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Unieważnienie postępowania "

14.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z pobytu stałego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z pobytu czasowego do 3 miesięcy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie obcokrajowca na pobyt stały
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu, wymeldowaniu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie danych osobowych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie o wymeldowanie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Złożenie wniosku o wpisanie do rejestru wyborców gminy Istebna obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wydanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców gminy Istebna obywateli polskich
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie spisu wyborców oraz rozpatrzenie reklamacji na nieprawidłowości w spisie wyborców
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dopisanie do spisu wyborców na wniosek wyborcy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
I sesja Rady Gminy Istebna - 19.11.2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna