Rejestr zmian w biuletynie

24.06.2003

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Uchwały do katalogu Prawo lokalne w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Statuty do katalogu Prawo lokalne w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie katalogu Prawo lokalne do menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Gimnazjum w Istebnej do katalogu Gimnazja w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie - Filia Kosarzyska do katalogu Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie do katalogu Szkoły podstawowe w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworznce Zapasiekach do katalogu Szkoły podstawowe w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce do katalogu Szkoły podstawowe w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej Zaolziu do katalogu Szkoły podstawowe w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej do katalogu Szkoły podstawowe w menu podmiotowym

poprzednia ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 następna