Rejestr zmian w biuletynie

09.09.2020

Dotyczy dokumentu:
Pełnienie obowiązków Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nadzorującego roboty budowlane podczas realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej – etap II w ramach „Przebudowy drogi gminnej Zaolzie w Istebnej – etap II”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pełnienie obowiązków Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nadzorującego roboty budowlane podczas realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej – etap II w ramach „Przebudowy drogi gminnej Zaolzie w Istebnej – etap II”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o Udzieleniu Zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania p.n. „Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 943 w miejscowości Koniaków”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania p.n. „Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 943 w miejscowości Koniaków”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o Wyborze Oferty"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania p.n. Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 na odcinku Istebna Dzielec – Jaworzynka Krzyżowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania p.n. Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 na odcinku Istebna Dzielec – Jaworzynka Krzyżowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o Wyborze Oferty"
Dotyczy dokumentu:
Książka telefoniczna urzędu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania p.n. Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 na odcinku Istebna Dzielec – Jaworzynka Krzyżowa
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zbiorcze zestawienie ofert - korekta"na "Informacja w trybie art. 86 ust. 5 - korekta"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania p.n. „Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 943 w miejscowości Koniaków”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania p.n. „Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 943 w miejscowości Koniaków”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja w trybie art. 86 ust. 5 - korekta"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania p.n. Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 na odcinku Istebna Dzielec – Jaworzynka Krzyżowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania p.n. Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 na odcinku Istebna Dzielec – Jaworzynka Krzyżowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zbiorcze zestawienie ofert - korekta"
Dotyczy dokumentu:
Gminny Zespół d/s Oświaty - Dane teleadresowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Referaty Urzędu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy administracyjni
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy administracyjni
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Biuro Sołtysa wsi Koniaków - Dane teleadresowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Biuro Sołtysa wsi Jaworzynka - Dane teleadresowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Biuro Sołtysa wsi Istebna - Dane teleadresowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Biuro Sołtysa wsi Jaworzynka - Dane teleadresowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Biuro Sołtysa wsi Koniaków - Dane teleadresowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gminny Ośrodek Kultury - Biblioteka Publiczna w Istebnej - Dane teleadresowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gminny Ośrodek Kultury - Biblioteka Publiczna w Istebnej - Dane teleadresowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gminny Zespół d/s Oświaty - Dane teleadresowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Referaty Urzędu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Książka telefoniczna urzędu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

08.09.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.121.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 7 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.120.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 7 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu Gminy Istebna za I półrocze 2020 wraz z opinią RIO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu Gminy Istebna za I półrocze 2020 wraz z opinią RIO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała RIO w Katowicach w sprawie opinii oprzedłożonej przez Wójta Gminy Istebna informacji o przebieguwykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "MX-5000N_20200908_120711.pdf" na"Wykaz"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna