Rejestr zmian w biuletynie

20.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2020 wraz z uzasadnieniem i materiałami oraz projekt w sprawie uchwalenia WPF na lata 2020-2030
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dane Teleadresowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XIV sesja Rady Gminy Istebna- 28 listopada 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 27 listopada 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Remont drogi gminnej Dziedzina Kubale we wsi Istebna na następujących odcinkach: Odcinek I w km 0+000 – 0+151 oraz odcinek II w km 0+000 – 0+364
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont drogi gminnej Dziedzina Kubale we wsi Istebna na następujących odcinkach: Odcinek I w km 0+000 – 0+151 oraz odcinek II w km 0+000 – 0+364
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o Udzieleniu Zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Remont drogi gminnej nr 617 105S Wilcze we wsi Istebna w km 0+000 0+495
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont drogi gminnej nr 617 105S Wilcze we wsi Istebna w km 0+000 0+495
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont drogi gminnej nr 617 105S Wilcze we wsi Istebna w km 0+000 0+495
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o Udzieleniu Zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Remont drogi gminnej nr 617 015S Polana Korbasy Łupienie we wsi Jaworzynka w km 0+000 0+573
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont drogi gminnej nr 617 015S Polana Korbasy Łupienie we wsi Jaworzynka w km 0+000 0+573
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o Udzieleniu Zamówienia"

18.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2019/2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2019/2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki 2,3,5,6,7,8 do SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2019/2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2019/2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt Umowy"
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2019/2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz Ofertowy"
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2019/2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2019/2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2019/2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o Unieważnieniu postępowania dlaczęści nr 2"
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2019/2020
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o Unieważnieniu postępowania dlaczęści nr 2
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2007_Jan_Gazur - Przewodniczący Rady Gminy Istebna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2007 Zenon Knopek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2007 Renata Kukuczka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2007 Henryk Haratyk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2007 Łucja Michałek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2007 Monika Wałach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2007 Henryk_Gazurek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2007 Jacek_Ligocki
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2007 Jan_Golik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2007 Jausz_Juroszek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2007 Józef_Polok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2007 Leszek_Bujok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2007_Paweł_Rucki
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_Artur Szmek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2007 Stefania_Kędzior
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_Jan_Gazur - Przewodniczący Rady Gminy Istebna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_2007 Zenon Knopek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_2007 Renata Kukuczka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_2007 Henryk Haratyk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_2007 Łucja Michałek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_2007 Monika Wałach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_2007 Henryk_Gazurek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_2007 Jacek_Ligocki
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_2007 Jan_Golik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_2007 Jausz_Juroszek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_2007 Józef_Polok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_2007 Leszek_Bujok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006-2007_Paweł_Rucki
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_2007 Stefania_Kędzior
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006 - 2007_Artur Szmek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_Stefania_Kędzior
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_Piotr_Gburek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_Paweł_Rucki
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_Paweł_Jałowiczor
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_Leszek_Bujok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_Józef_Polok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_Jausz_Juroszek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_Jan_Golik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_Jan_Gazur
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_Jan_Bocek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_Jacek_Ligocki
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_Henryk_Gazurek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_Czesław_Muszalik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_ Baebara_Kubas
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_Przewodniczący Rady Gminy_Józef Michałek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_Przewodniczący Rady Gminy_Józef Michałek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_ Baebara_Kubas
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_Czesław_Muszalik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_Henryk_Gazurek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_Jacek_Ligocki
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_Jan_Bocek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_Jan_Gazur
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_Jan_Golik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_Jausz_Juroszek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_Józef_Polok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_Leszek_Bujok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_Paweł_Jałowiczor
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_Paweł_Rucki
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_Piotr_Gburek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2006_Stefania_Kędzior
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2005_Stefania_Kędzior
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2005_Piotr_Gburek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2005_Paweł_Rucki
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2005_Paweł_Jałowiczor
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka we wsi Jaworzynka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka we wsi Jaworzynka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o Udzieleniu Zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2005_Leszek_Bujok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2005_Józef_Polok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2005_Jausz_Juroszek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2005_Jan_Golik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2005_Jan_Gazur
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2005_Jan_Bocek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2005_Jacek_Ligocki
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2005_Henryk_Gazurek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2005_Czesław_Muszalik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2005_ Baebara_Kubas
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2005_Przewodniczący Rady Gminy_Józef Michałek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2004_Rucki_Paweł
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2004_Polok_Józef
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2004_Muszalik_Czesław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2004_Ligocki_Jacek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2004_Kubas_Barbara
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2004_Kędzior_Stefania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2004_Juroszek_Janusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2004_Jałowiczor_Paweł
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2004_Golik_Jan
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2004_Gburek_Piotr
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2004_Gazurek_Henryk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2004_Gazur_Jan
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2004_Bujok_Leszek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2004_Bocek_Jan
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe 2004_Józef Michałek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Gminnego Zespołu ds. Oświaty w Istebnej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy Gminnego Zespołu ds. Oświaty w Istebnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kwestionariusz osobowy"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Gminnego Zespołu ds. Oświaty w Istebnej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy Gminnego Zespołu ds. Oświaty w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy Gminnego Zespołu ds. Oświaty w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna