Rejestr zmian w biuletynie

30.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.45.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 kwietnia 2020r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.45.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 kwietnia 2020r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.46.2020 Wójta Gminy Istebna zdnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłkipisarskiej w zarządzeniu nr 0050.45.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 28kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata naDyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystyczneji Biblioteki Publicznej w Istebnej"
Dotyczy dokumentu:
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE ISTEBNA ZA 2019 ROK
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Analaiza stanu gospodarki opdadami za2019 rok" na "Analiza stanu gospodarki opdadami za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE ISTEBNA ZA 2019 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Analaiza stanu gospodarki opdadami za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE ISTEBNA ZA 2019 ROK
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
SOI.0003.2.2020 Interpelacja - Barbara Kubas- zapytanie o przyspieszenie budowy wodociągu w Koniakowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.45.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowej instytucji kultury wg stanu na koniec 1 kwartału 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowej instytucji kultury wg stanu na koniec 1 kwartału 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązańwedług tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowejinstytucji kultury wg stanu na koniec 1 kwartału 2020 roku"
Dotyczy dokumentu:
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych samorzadowej instytucji kultury wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych samorzadowej instytucji kultury wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należnościoraz wybranych aktywów finansowych samorzadowej instytucji kultury wgstanu na koniec I kwartału 2020 roku "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.44.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.43.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.45.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 kwietnia 2020r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowej instytucji kultury wg stanu na koniec 1 kwartału 2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych samorzadowej instytucji kultury wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych od poczatku roku do końca 1 kwartału roku 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 31 marca roku 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jst które nie wygasły z upływem z upływem roku budżetowego 2019 za okres od poczatku roku do dnia 31 marca roku 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 31 marca roku 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Rb-N za rok 2019 kor.2" na "Rb-Nkwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywówfinansowych jst wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku - korekta 2"
Dotyczy dokumentu:
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-N za rok 2019 kor.2"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kontrolach przeprowadzonych w 2019 r.
Treść zmiany:
Uzupełnienie załącznika: Informacja o kontrolach przeprowadzonych wokresie 01.08 - 31.12.2019 r. o wyniki kontroli, w tym link dowystąpienia pokontrolnego RIO.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kontrolach przeprowadzonych w 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o kontrolach przeprowadzonych w okresie01.08 - 31.12.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kontrolach przeprowadzonych w 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o kontrolach przeprowadzonych w okresie01.08 - 31.12.2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu obiektów mostowych Tokarzonka, Zagroń I oraz Maciejka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu obiektów mostowych Tokarzonka, Zagroń I oraz Maciejka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zestawienie ofert oraz wybór oferenta"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu obiektów mostowych Tokarzonka, Zagroń I oraz Maciejka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna