Rejestr zmian w biuletynie

05.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Istebna ogłasza nabórna wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Istebna Pracownik w Referacie Społeczno - Administracyjnym - stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej i spraw społecznych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kwestionariusz osobowy"
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Istebna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Istebna w Referacie Gospodarczym i Rolnictwa -stanowisko ds. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kwestionariusz osobowy"
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Istebna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Istebna w Referacie Gospodarczym i Rolnictwa -stanowisko ds. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wójt Gminy Istebna ogłasza nabór na wolnestanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Istebna w ReferacieGospodarczym i Rolnictwa -stanowisko ds. postępowań o udzieleniezamówienia publicznego"
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Istebna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Istebna w Referacie Gospodarczym i Rolnictwa -stanowisko ds. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wójt Gminy Istebna ogłasza nabór na wolnestanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Istebna w ReferacieGospodarczym i Rolnictwa -stanowisko ds. postępowań o udzieleniezamówienia publicznego.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - sprzedaż płyt Jomb
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz ofertowy"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - sprzedaż płyt Jomb
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytanie ofertowe"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - sprzedaż płyt Jomb
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - sprzedaż płyt Jomb
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytanie ofertowe
Dotyczy dokumentu:
Petycja odrębna dotycząca redukcji kosztów związanych z korzystaniem usług telekomunikacyjnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inicjatywa - Zmieniamy Gminy na Lepsze
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Inicjatywa - Zmieniamy Gminy na Lepsze
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

02.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - sprzedaż płyt Jomb
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.83.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu roboczego realizującego projekt nr PLSK.02.01.00-24-0095/17 pod nazwą "Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Čadca a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska -Słowacja 2014-2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego nr GL.ZUZ.2.421.997.2018.EP
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zakup płyt
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zakup płyt
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz oferty"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zakup płyt
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe -Radny Marek Iwanek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe -Radna Barbara Bielesz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe -Radny Bartłomiej Jałowiczor
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe -Radna Lucyna Bytow
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe -Radny Kazimierz Łacek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Istebna ogłasza nabor na wolne stanowisko urzędnicze - Dyrektor Gminnego Zespołu do spraw Oświaty w Istebnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe -Radny Władysław Zowada
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Radny Michał Kohut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Radny Michał Kohut
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Radny Krzysztof Wawrzacz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Radny Jan Bocek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Radna Barbara Kubas
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Istebna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Istebna w Referacie Gospodarczym i Rolnictwa - stanowisko ds. inwestycji i remontów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Radny Ignacy Zowada
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Radny Tadeusz Wolny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Radny Hubert Kukuczka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Istebna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Istebna w Referacie Gospodarczym i Rolnictwa - stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majatkowe -Radny Dominik Jałowiczor
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
IX sesjia Rady Gminy Istebna - 24 czerwca 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna