Rejestr zmian w biuletynie

20.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Udzielenie Gminie Istebna długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 6.000.000,00 zł
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie Gminie Istebna długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 6.000.000,00 zł
Treść zmiany:
Dodano załącznik "JEDZ"
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie Gminie Istebna długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 6.000.000,00 zł
Treść zmiany:
Usunięto załącznik JEDZ
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie Gminie Istebna długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 6.000.000,00 zł
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 617 095 S Jasnowice Las we wsi Istebna w km 0+000 – 0+343
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.67.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.66.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.65.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.64.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.63.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i pzreprowadzenia postępowania pzretargowego p.n. "Dostawa 2 samochodów pożarniczych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.62.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie upowaznienia do kierowania Akcją Kurierską na terenie Gminy Istebna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.61.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organzacyjnego SP nr 2 w Jaworzynce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.60.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organzacyjnego SP nr 1 w Jaworzynce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.59.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organzacyjnego SP nr 2 w Koniakowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.58.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organzacyjnego SP nr 1 w Koniakowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.57.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organzacyjnego SP nr 2 w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.56.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organzacyjnego ZSP w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.55.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.54.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.53.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.52.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków Urzędu Gminy do uchwały rady Gminy istebna w sprawie zmian budzetu Gminy Istebna na rok 2018, podjętej na sesji w dniu 10 maja 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.51.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 4 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 15 do projektu organizacyjnego ZSP w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XLII/340/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych gminy Istebna o projekcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Istebna oraz w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Istebna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XLI/339/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XLII/338/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2018-2030
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XLII/337/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania Nagrody Rady Gminy Istebna w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XLII/336/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania Nagrody Rady Gminy Istebna za wyniki sportowe osiągnięte w 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XLII/335/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie w sprawie sposobu sprawowania pogrzebu przez Gminę Istebna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XLII sesja Rady Gminy Istebna - 13 czerwca 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. Uchwała nr XLII/335/2018 Rady Gminy Istebna zdnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie w sprawie sposobu sprawowania pogrzebuprzez Gminę Istebna."

19.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 617 040S Legiery Pańska Łąka we wsi Koniaków, km 0+064 – 0+288 wraz ze ściekiem betonowym w km 0+064 – 0+099
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 617 040S Legiery Pańska Łąka we wsi Koniaków, km 0+064 – 0+288 wraz ze ściekiem betonowym w km 0+064 – 0+099
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o Udzieleniu Zamówienia "
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 617 092S Brzestowe Zagroń we wsi Istebna w km 0+000 – 0+540 oraz przepustu w km 0+077
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 617 092S Brzestowe Zagroń we wsi Istebna w km 0+000 – 0+540 oraz przepustu w km 0+077
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o Udzieleniu Zamówienia "
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 617 051 S Bombolówka we wsi Koniaków w km 0+000 – 0+200
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 617 051 S Bombolówka we wsi Koniaków w km 0+000 – 0+200
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o Udzieleniu Zamówienia "
Dotyczy dokumentu:
Budowa wodociągu w Koniakowie dla przysiółków Koryto, Fibaczka, Wyżrana, Rupienka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa wodociągu w Koniakowie dla przysiółków Koryto, Fibaczka, Wyżrana, Rupienka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o Udzieleniu Zamówienia "
Dotyczy dokumentu:
Budowa wodociągu w Koniakowie dla przysiółków Koryto, Fibaczka, Wyżrana, Rupienka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o Udzieleniu Zamówienia
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o Udzieleniu Zamówienia "
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o Udzieleniu Zamówienia
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 617 089 S Gazury we wsi Istebna w km 0+000 – 0+415
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 617 089 S Gazury we wsi Istebna w km 0+000 – 0+415
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o Udzieleniu Zamówienia "
Dotyczy dokumentu:
Budowa wodociągu w Koniakowie dla przysiółków Koryto, Fibaczka, Wyżrana, Rupienka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa wodociągu w Koniakowie dla przysiółków Koryto, Fibaczka, Wyżrana, Rupienka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o Udzieleniu Zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o Udzieleniu Zamówienia "

15.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania Publicznego: "Zawody sportowo - pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wybór Ofert i unieważnienie "
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.2.2016.EJ.6
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna