Rejestr zmian w biuletynie

29.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2018/2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2018/2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z przeprowadzonych konsultacji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół z przeprowadzonych konsultacji.pdf

25.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2018/2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2018/2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o Unieważnieniu postępowania dlaczęści nr 18"
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2018/2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o Unieważnieniu postępowania dlaczęści nr 18
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2018/2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2018/2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o Unieważnieniu postępowania dlaczęści nr 18"
Dotyczy dokumentu:
Pierwsze oświadczenia Radnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pierwsze oświadczenia Radnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Radny Władysław Zowada"
Dotyczy dokumentu:
Pierwsze oświadczenia Radnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Radny Ignacy Zowada"
Dotyczy dokumentu:
Pierwsze oświadczenia Radnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Radny Tadeusz Wolny"
Dotyczy dokumentu:
Pierwsze oświadczenia Radnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pierwsze oświadczenia Radnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Radny Kazimierz Łacek"
Dotyczy dokumentu:
Pierwsze oświadczenia Radnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Radny Hubert Kukuczka"
Dotyczy dokumentu:
Pierwsze oświadczenia Radnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Radna Barbara Kubas"
Dotyczy dokumentu:
Pierwsze oświadczenia Radnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Radny Michał Kohut"
Dotyczy dokumentu:
Pierwsze oświadczenia Radnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Radny Jałowiczor Dominik"
Dotyczy dokumentu:
Pierwsze oświadczenia Radnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Radny Jałowiczor Bartłomiej"
Dotyczy dokumentu:
Pierwsze oświadczenia Radnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pierwsze oświadczenia Radnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Radny Marek Iwanek"
Dotyczy dokumentu:
Pierwsze oświadczenia Radnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Radna Lucyna Bytow"
Dotyczy dokumentu:
Pierwsze oświadczenia Radnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Radny Jan Bocek"
Dotyczy dokumentu:
Pierwsze oświadczenia Radnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne w sprawie zmiany do Programu Współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.12.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 22.01.2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.13.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 24.01.2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.12.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 22.01.2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.6.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 15.01.2019 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Gminy i Urzędu Gminy na rok 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.10.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 18.01.2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.9.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 18.01.2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na realizację zadań publicznych należących do Gminy Istebna w roku 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.8.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 18.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do Gminy Istebna w roku 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.7.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 16.01.2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z III sesji Rady Gminy Istebna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Starosty Cieszyńskiego nr WB.6740.1042.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
IV sesja Rady Gminy Istebna- 30 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
IV sesja Rady Gminy Istebna- 30 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu GminyIstebna na rok 2019."
Dotyczy dokumentu:
IV sesja Rady Gminy Istebna- 30 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały wsprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna nalata 2019 - 2030."
Dotyczy dokumentu:
IV sesja Rady Gminy Istebna- 30 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięciapożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i GospodarkiWodnej w Katowicach."
Dotyczy dokumentu:
IV sesja Rady Gminy Istebna- 30 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminuudzielania dotacji celowej w 2019 roku na modernizację źródłaciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Programu ograniczenianiskiej emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022."
Dotyczy dokumentu:
IV sesja Rady Gminy Istebna- 30 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie powołania KomisjiSkarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Istebna."
Dotyczy dokumentu:
IV sesja Rady Gminy Istebna- 30 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członkówKomisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Istebna."
Dotyczy dokumentu:
IV sesja Rady Gminy Istebna- 30 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie powołania KomisjiRewizyjnej Rady Gminy Istebna."
Dotyczy dokumentu:
IV sesja Rady Gminy Istebna- 30 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członkówKomisji Rewizyjnej Rady Gminy Istebna."
Dotyczy dokumentu:
IV sesja Rady Gminy Istebna- 30 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ramowychplanów pracy Komisji Rady Gminy Istebna na 2019 rok."
Dotyczy dokumentu:
IV sesja Rady Gminy Istebna- 30 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
IV sesja Rady Gminy Istebna- 30 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriówrekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkolepodstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Istebna."
Dotyczy dokumentu:
IV sesja Rady Gminy Istebna- 30 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriówrekrutacji do klasy pierwszej ośmioklasowych szkół podstawowych, dlaktórych organem prowadzącym jest Gmina Istebna."
Dotyczy dokumentu:
IV sesja Rady Gminy Istebna- 30 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia GminnegoProgramu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021."
Dotyczy dokumentu:
IV sesja Rady Gminy Istebna- 30 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NrII/9/2018 rady Gminy Istebna z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawieprzyjęcia Programu współpracy Gminy Istebna z organizacjamipozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośćpożytku publicznego na rok 2019."
Dotyczy dokumentu:
IV sesja Rady Gminy Istebna- 30 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna -29 stycznia 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2018/2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2018/2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja w trybie art. 86 ust. 5 uPzp"

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna