Rejestr zmian w biuletynie

05.03.2004

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Gospodarka Gruntami do katalogu Gospodarczy i Rolnictwa oraz Zamówień Publicznych w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Program PARTNER do katalogu Fundusze Europejskie w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Fundusze europejskie w menu podmiotowym (nowa nazwa Fundusze Europejskie)
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Ochrona Przeciwpożarowa do katalogu Gospodarczy i Rolnictwa oraz Zamówień Publicznych w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Drogi Gminne do katalogu Gospodarczy i Rolnictwa oraz Zamówień Publicznych w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Geodezja i Gospodarka Gruntami w menu podmiotowym (nowa nazwa Ochrona Środowiska)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Budownictwo w menu podmiotowym (nowa nazwa Planowanie Przestrzenne)
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Ogłoszenia do katalogu Fundusze europejskie w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Fundusze europejskie do katalogu Gospodarczy i Rolnictwa oraz Zamówień Publicznych w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Fuddusze europejskie z katalogu Gospodarczy i Rolnictwa oraz Zamówień Publicznych w menu podmiotowym

poprzednia ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 następna