Rejestr zmian w biuletynie

14.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa mundurów galowych wyjściowych dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzynce Centrum i w Jaworzynce Zapasiekach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Preotokół z przeprowadzonego konkursu ofert.pdf"

12.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.108.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.108.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.108.2019 Wójta Gminy Istebna zdnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.108.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.108.2019 Wójta Gminy Istebnaz dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.108.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.108.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Nr 0050.118.2019 WójtaGminy Istebna z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie Zarządzenie Nr0050.108.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawiepowołania Komisji przetargowej" na "Zarządzenie Nr 0050.108.2019Wójta Gminy Istebna z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołaniaKomisji przetargowej"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.108.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Nr 0050.118.2019 WójtaGminy Istebna z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzeniainwentaryzacji zdawczo-odbiorczej środków trwałych i wyposażeniabędących w dyspozycji Referatu Gospodarczego i Rolnictwa Urzędu Gminyw Istebnej" na "Zarządzenie Nr 0050.118.2019 Wójta Gminy Istebna zdnia 24 lipca 2019 r. w sprawie Zarządzenie Nr 0050.108.2019 WójtaGminy Istebna z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisjiprzetargowej"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.108.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna