Rejestr zmian w biuletynie

19.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego: " Sportowcy profilaktycznie i aktywnie" - UKS APN Góral Istebna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego: " Sportowcy profilaktycznie i aktywnie" - UKS APN Góral Istebna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. dwóch studni chłonnych na działce 6193/1 w Istebnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.146.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwenartyzacji zdawczo-odbiorczej środków trwałych i wyposażenia w świetlicy w istebnej Kubalonce stanowiących własność Gminy Istebna oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.145.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Istebna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.141.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.140.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.139.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.138.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastepowania dyrektora SP nr 2 w Istebnej w przypadku jego nieobecności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.137.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019 [
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.135.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 6 września 2019 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r.- "Wyprawka szkolna".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.134.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.133.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.132.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 4 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. odbioru zadań, które uległy uszkodzeniom w infrastrukturze komunalnej spowodowanych przez klęski żywiołowe (intensywne opady atmosferyczne)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.127.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 3 września 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków Urzedu Gminy do uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019, podjętej na sesji w dniu 2 września 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprostowanie Ogłoszenia opublikowane "
Dotyczy dokumentu:
Badania wody wrzesień 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Istebna za I półrocze roku 2019 oraz opinia RIO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Istebna za I półrocze roku 2019 oraz opinia RIO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Opinia RIO o przedłożonej informacji o przebieguwykonania budzetu za pierwsze półrocze 2019 roku."

13.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego: "Poddasze pozytywności"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KRS fundacji"
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego: "Poddasze pozytywności"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego: "Profilaktycznie i aktywnie" - UKS APN Góral Istebna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna