Rejestr zmian w biuletynie

14.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji – Budowy wodociągu w Jaworzynce Łupienie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji – Budowy kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kadłuby i Matyska w Koniakowie,
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji – Budowy wodociągu w Jaworzynce Łupienie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
V sesja Rady Gminy Istebna 28.02.2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
V sesja Rady Gminy Istebna 28.02.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt protokołu z V sesji"
Dotyczy dokumentu:
IV sesja Rady Gminy Istebna- 30 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
IV sesja Rady Gminy Istebna- 30 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z IV sesji z imiennym wykazemgłosowania"
Dotyczy dokumentu:
porządek obrad
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVII/372/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 14 listopada 2018 r.w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2018-2030
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVII/371/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 14 listopada 2018 r.w zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVII/370/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 14 listopada 2018 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVII/369/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 14 listopada 2018 r.w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVII/368/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 14 listopada 2018 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/276/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości warunki wypłacania nagród dla nauczycieli szkół podstawowych i zespołów szkolno- przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Istebna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego - "W Trójwsi jest BOSKO".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Treść petycji mieszkańców dot. drogi Zaolzie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna