Rejestr zmian w biuletynie

07.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Koszenie terenów zielonych Gminy Istebna w 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Koszenie terenów zielonych Gminy Istebna w 2020r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

03.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja dla mieszkańców w sprawie wywozu nieczystości płynnych – szamb i przydomowych oczyszczalni.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
sprawozdanie opisowe Gminy Istebna za rok 2019 wraz z opinią RIO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sprawozdania finansowe za rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
informacja dodatkowa Urzędu Gminy w Istebnej sporządzona na dzień 31.12.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/134/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 30 marca 2020r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/133/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 30 marca 2020r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2020 - 2030.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/132/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 30 marca 2020r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej w 2020 roku na modernizację źródeł ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Istebna na lata2017-2022 przyjętego uchwałą nr XXVII/221/2017 z dnia 31 marca 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/131/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 30 marca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy, będącej umową dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/130/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 30 marca 2020r. w sprawie przyjecia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Istebna w 2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.33.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 marca 2020r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.32.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 marca 2020r. w sprawie ustalenia planu finansowego wydatków Urzędu Gminy do uchwały rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020, podjętej na sesji w dniu 30 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.31.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 27 marca 2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... następna