Rejestr zmian w biuletynie

19.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna 26 kwietnia 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna 26 kwietnia 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad Komisji"
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna 26 kwietnia 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXXVII Sesja Rady Gminy Istebna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXXIX sesja Rady Gminy Istebna - 31.03.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XL Sesja Rady Gminy Istebna - 25 kwietnia 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XL Sesja Rady Gminy Istebna - 25 kwietnia 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XL Sesja Rady Gminy Istebna - 25 kwietnia 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zaciągnięciadługoterminowego kredytu inwestycyjnego."
Dotyczy dokumentu:
XL Sesja Rady Gminy Istebna - 25 kwietnia 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczkiw Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wKatowicach."
Dotyczy dokumentu:
XL Sesja Rady Gminy Istebna - 25 kwietnia 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu GminyIstebna na rok 2018."
Dotyczy dokumentu:
XL Sesja Rady Gminy Istebna - 25 kwietnia 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawieuchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2018 -2030."
Dotyczy dokumentu:
XL Sesja Rady Gminy Istebna - 25 kwietnia 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad XL sesji Rady Gminy Istebna"
Dotyczy dokumentu:
XXXIX sesja Rady Gminy Istebna - 31.03.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XL Sesja Rady Gminy Istebna - 25 kwietnia 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVII/221/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawie przyjęcia Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVII/221/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawie przyjęcia Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXVII/221/2017 Rady Gminy Istebna z dnia31 marca 2017 r. sprawie przyjęcia Programu ograniczenia niskiej emisjidla Gminy Istebna na lata 2017-2022."
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVII/221/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawie przyjęcia Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała nr XXVII/221/2017 Rady Gminy Istebna zdnia 31 marca 2017 r. sprawie przyjęcia Programu ograniczenia niskiejemisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVII/221/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawie przyjęcia Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVII/221/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawie przyjęcia Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała nr XXVII/221/2017 Rady Gminy Istebna zdnia 31 marca 2017 r. sprawie przyjęcia Programu ograniczenia niskiejemisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVII/221/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawie przyjęcia Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVII/221/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawie przyjęcia Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXVII/221/2017 Rady Gminy Istebna z dnia31 marca 2017 r. sprawie przyjęcia Programu ograniczenia niskiej emisjidla Gminy Istebna na lata 2017-2022."
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Istebna - Podinspektor w Referacie Usług Komunalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu - zmiana nazwy Referatu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Istebna - Podinspektor w Referacie Usług Komunalnych
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Informacja o wynikach naboru na wolnestanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Istebna - Podinspektor wReferacie Komunalnym" na "Informacja o wynikach naboru na wolnestanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Istebna - Podinspektor wReferacie Usług Komunalnych"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Istebna - Podinspektor w Referacie Usług Komunalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa wodociągu w Koniakowie dla przysiółków Koryto, Fibaczka, Wyżrana, Rupienka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa wodociągu w Koniakowie dla przysiółków Koryto, Fibaczka, Wyżrana, Rupienka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII/314/2018 z dnia 31 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2018 - 2030.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII/315/2018 z dnia 31 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII/314/2018 z dnia 31 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2018 - 2030.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXVII/313/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 15 marca 2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXVII/312/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 15 marca 2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2017-2025
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXVII/311/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Istebna środków stanowiących fundusz sołecki.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXVII/310/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/296/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej w 2018 roku na modernizację źródła ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXVII/309/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej ośmioklasowych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Istebna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXVII/308/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Istebna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXVII/307/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/231/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 roku dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom nie wymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz sposobu określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących zajęcia o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXVII/307/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/231/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 roku dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom nie wymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz sposobu określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących zajęcia o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXVII/307/2018 Rady Gminy Istebna zdnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/231/2017 RadyGminy Istebna z dnia 31 marca 2017 roku dotyczącej zasad udzielania irozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęćdydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którympowierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego,obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom nie wymienionym w art. 42ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz sposobuokreślenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dlanauczycieli realizujących zajęcia o różnym tygodniowym obowiązkowymwymiarze godzin."
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXVII/306/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, wychowanków, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXVII/305/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Istebna w 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXVII/304/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Istebna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji rewizyjnej 12 kwietnia 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna