Rejestr zmian w biuletynie

04.09.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.119.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 7 września 2020r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.118.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 3 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.118.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 3 września 2020r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.114.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 sierpnia 2020r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.114.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 sierpnia 2020r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.114.2020 Wójta Gminy Istebna zdnia 31 sierpnia 2020r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok2020"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.115.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 sierpnia 2020r. w sprawie opracowania planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Istebna w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwapaństwa i w czasie wojny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Istebna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Istebnej - stanowisko Sekretarz Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Istebna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Istebnej - stanowisko Sekretarz Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Istebna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Istebnej - stanowisko Sekretarz Gminy
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Wójt Gminy Istebna ogłasza nabór nawolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Istebnej w ReferacieFinansowym - stanowisko Sekretarz Gminy " na "Wójt Gminy Istebnaogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy wIstebnej - stanowisko Sekretarz Gminy "
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Istebna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Istebnej - stanowisko Sekretarz Gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki badań wody sierpień 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Istebna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Istebnej w Referacie Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska - stanowisko ds. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (RI.11)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Istebna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Istebnej w Referacie Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska - stanowisko ds. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (RI.11)
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Wójt Gminy Istebna ogłasza nabór nawolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Istebnej w ReferacieRozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska - stanowisko ds.pozyskiwania środków zewnętrznych i realizacji projektów" na "WójtGminy Istebna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze wUrzędzie Gminy w Istebnej w Referacie Rozwoju, Infrastruktury i OchronyŚrodowiska - stanowisko ds. postępowań o udzielenie zamówieniapublicznego (RI.11)"
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Istebna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Istebnej w Referacie Finansowym - stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych (FN.8)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Istebna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Istebnej w Referacie Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska - stanowisko ds. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (RI.11)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.116.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 1 września 2020r. w sprawie ustalenia terminu wniosków o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2020 -2022 realizowanego w 2020 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.114.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 sierpnia 2020r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.113.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 sierpnia 2020r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.112.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 sierpnia 2020r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.111.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 sierpnia 2020r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.110.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków Urzędu Gminy do uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020, podjętej na sesji w dniu 27 sierpnia 2020r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.109.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXI sesja Rady Gminy Istebna - 28 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXI sesja Rady Gminy Istebna - 28 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół "
Dotyczy dokumentu:
XXIII sesja Rady Gminy Istebna - 27.07.2020r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXIII sesja Rady Gminy Istebna - 27.07.2020r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół "
Dotyczy dokumentu:
XXII sesja Rady Gminy Istebna - 30.06.2020r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXII sesja Rady Gminy Istebna - 30.06.2020r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół "

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna