Rejestr zmian w biuletynie

07.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIV/97/2019 z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIV/97/2019 z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Nr XV/97/2019 z dnia 28listopada 2019r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanieodpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na którychzamieszkują mieszkańcy" na "Uchwała Nr XIV/97/2019 z dnia 28listopada 2019r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanieodpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na którychzamieszkują mieszkańcy"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIV/99/2019 z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIV/99/2019 z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Nr XV/99/2019 z dnia 28listopada 2019r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy GminyIstebna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotamiprowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok." na"Uchwała Nr XIV/99/2019 z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie przyjęciaProgramu Współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi orazinnymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na2020 rok."
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIV/98/2019 z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIV/98/2019 z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Nr XV/98/2019 z dnia 28listopada 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowynajmu na czas oznaczony do 3 lat." na "Uchwała Nr XIV/98/2019 z dnia 28listopada 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowynajmu na czas oznaczony do 3 lat."
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIV/101/2019 z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIV/100/2019 z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2019 - 2030.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIV/98/2019 z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIV/99/2019 z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIV/97/2019 z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XV/102/2019 z dnia 10 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Powołanie Komisji Konkursowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Powołanie Komisji Konkursowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedz na wniosek SU.152.5.2019"

poprzednia ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... następna