Rejestr zmian w biuletynie

13.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt Budowlany "
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "STWiORB"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiary robót"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Docelowa organizacja ruchu "
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Tymczasowa organizacja ruchu "
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt Wykonawczy"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Operat Wodnoprawny"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Inwentaryzacja obiektu mostowego"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Opinia Geotechniczna"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa wyposażenia dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa wyposażenia dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp "

poprzednia ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... następna