Rejestr zmian w biuletynie

11.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa 8 ekranów na statywie dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa 8 ekranów na statywie dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o unieważnieniu postępowania "
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego: "Łączymy pokolenia"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego: "Razem dla piłkarskiej młodzieży"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXVII/307/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/231/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 roku dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom nie wymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz sposobu określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących zajęcia o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała nr XXXVII/305/2018 Rady Gminy Istebna zdnia 15 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nadzwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt naterenie Gminy Istebna w 2018 roku.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXVII/307/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/231/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 roku dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom nie wymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz sposobu określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących zajęcia o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała nr XXXVII/304/2018 Rady Gminy Istebna zdnia 15 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Istebna na okręgiwyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnychwybieranych w każdym okręgu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXVII/307/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/231/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 roku dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom nie wymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz sposobu określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących zajęcia o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXVII/305/2018 Rady Gminy Istebna zdnia 15 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nadzwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt naterenie Gminy Istebna w 2018 roku."
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXVII/307/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/231/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 roku dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom nie wymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz sposobu określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących zajęcia o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXVII/304/2018 Rady Gminy Istebna zdnia 15 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Istebna na okręgiwyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnychwybieranych w każdym okręgu."
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXVII/307/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/231/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 roku dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom nie wymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz sposobu określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących zajęcia o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.29.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.29.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "MX-M350N_20180410_144400.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.43.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.42.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 3 kwietnia marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do projektu organizacyjnego SP nr 1 w Jaworzynce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.41.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków Urzędu Gminy do uchwały rady Gminy istebna w sprawie zmian budzetu Gminy Istebna na rok 2018, podjętej na sesji w dniu 30 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.40.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze oraz powołania Komisji Rekrytacyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.39.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w GI w roku 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa 3 dygestoriów dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa 3 dygestoriów dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o Wyborze Oferty"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.38.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 14 do projektu organizacyjnego ZSP w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.26.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 13 do projektu organizacyjnego ZSP w Istebnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.26.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 13 do projektu organizacyjnego ZSP w Istebnej
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Nr 0050.26.2018 WójtaGminy Istebna z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr13 do projektu organizacyjnego ZSP w Istebnej , Gminnego Przedszkola wIstebnej" na "Zarządzenie Nr 0050.26.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia22 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 13 do projektuorganizacyjnego ZSP w Istebnej ."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.26.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 13 do projektu organizacyjnego ZSP w Istebnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.37.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.36.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków Urzędu Gminy do uchwały rady Gminy istebna w sprawie zmian budzetu Gminy Istebna na rok 2018, podjętej na sesji w dniu 15 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.35.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.34.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.33.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego SP nr 1 w Koniakowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.32.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania wniosków złozonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Istebna w roku 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.31.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do projektu organizacyjnego SP nr 1 w Jaworzynce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.30.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do projektu organizacyjnego SP nr 1 w Koniakowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.29.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.28.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.27.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie okresowej oceny pracowników Urzędu Gminy Istebna i jednostek organizacyjnych Gminy Istebna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.26.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 13 do projektu organizacyjnego ZSP w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.25.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do projektu organizacyjnego ZSP w Istebnej , Gminnego Przedszkola w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.24.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie waloryzacji stawki czynszu za najem lokali przeznaczonych na cele kulturalno-edukacyjne w budynku 1549 ( Dom Trzech Narodów)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.23.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.20.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 pkt 1 ustawy o działalności pozytku publicznego i wolontariacie do komisji konkursowej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.20.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 pkt 1 ustawy o działalności pozytku publicznego i wolontariacie do komisji konkursowej ...
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.20.2018 Wójta Gminy Istebna zdnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieliorganizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. pkt1 ustawy o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie dokomisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert narealizację zadań publicznych Gminy Istebna na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.17.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do Gminy istebna w roku 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.17.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do Gminy istebna w roku 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "MX-M350N_20180410_131408.pdf"

09.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Wójta Gminy Istebna z wykonania budżetu Gminy Istebna za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia i sprawozdaniem z GOKPITiBP oraz opinią RIO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Wójta Gminy Istebna z wykonania budżetu Gminy Istebna za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia i sprawozdaniem z GOKPITiBP oraz opinią RIO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawieopinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Istebna sprawozdaniu zwykonania budżetu za 2017 rok"

05.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa 3 szaf (metalowych z odciągiem) na odczynniki dla nauczyciela dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa 3 szaf (metalowych z odciągiem) na odczynniki dla nauczyciela dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o unieważnieniu postępowania"

poprzednia ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... następna