Rejestr zmian w biuletynie

28.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa 3 szaf (metalowych z odciągiem) na odczynniki dla nauczyciela dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa 3 szaf (metalowych z odciągiem) na odczynniki dla nauczyciela dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o Zmianie Ogłoszenia 2"
Dotyczy dokumentu:
Sesja XXXVIII
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXXVI Sesja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

27.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa wyposażenia dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa wyposażenia dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o odrzuceniu oferty - MAXICO Group "
Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa wyposażenia dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o odrzuceniu oferty - CentrumKomputerowe Planeta"
Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa wyposażenia dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o Wyborze Oferty"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o Zmianie Ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o Zmianie Ogłoszenia
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o Zmianie Ogłoszenia "
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana treści SIWZ - wydłużenie terminuskładania Ofert"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi na Zapytania 2 "

23.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedz na zapytanie "
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/304/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 15 marca 2018 w sprawie podziału Gminy Istebna na okręgi wyborcze.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego"W Trójwsi jest Bosko ! "
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego"W Trójwsi jest Bosko ! "
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa 3 dygestoriów dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa 3 dygestoriów dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Wójta Gminy Istebna z wykonania budżetu Gminy Istebna za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia i sprawozdaniem z GOKPITiBP oraz opinią RIO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odc. Jaworzynka Krzyżowa - Istebna Beskid
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odc. Jaworzynka Krzyżowa - Istebna Beskid
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o Udzieleniu Zamówieniaq"

poprzednia ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... następna