Rejestr zmian w biuletynie

04.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa mostu gminnego Szkawlonka na drodze Gminnej nr 617 002 S Szkawlonka we wsi Jaworzynka w km 0+000
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa mostu gminnego Szkawlonka na drodze Gminnej nr 617 002 S Szkawlonka we wsi Jaworzynka w km 0+000
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o unieważnieniu postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Treść zmiany:
Usunięcie nieaktualnych załączników
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Druk wniosku o wydanie dowodu osobistego
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Opis procedury złożenia wniosku wydanie lubwymianę dowodu osobistego

30.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Istebna z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie możliwości spłaty przez Gminę Istebna długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 431 600,00 zł
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie możliwości spłaty przez Gminę Istebna długoterminowego kredytu w kwocie 6 000 000,00 zł
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania Publicznego: "Warsztaty - Nauka jazdy na nartorolkach"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania Publicznego: "Warsztaty - Nauka jazdy na nartorolkach"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa drogi leśnej wewnątrzzakładowej Nr 12 w Leśnictwie Olza"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa mostu gminnego Szkawlonka na drodze Gminnej nr 617 002 S Szkawlonka we wsi Jaworzynka w km 0+000
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa mostu gminnego Szkawlonka na drodze Gminnej nr 617 002 S Szkawlonka we wsi Jaworzynka w km 0+000
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja w trybie art. 86 ust. 5 uPzp"
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna 5 czerwca 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XLII sesja Rady Gminy Istebna - 13 czerwca 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... następna